วัน จันทร์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

จัดซื้อจัดจ้างรับ “ของแถม” ได้ แต่ลงบัญชีพัสดุด้วย!

access_time
มิถุนายน 13, 2019

       จากปัญหาหน่วยงานรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และได้รับของแถมจากผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้าง ทำให้เกิดข้อสงสัยในการปฏิบัติงานว่า สามารถทำได้หรือไม่ และหากทำได้จะต้องดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้อง และไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

       คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้พิจารณาและแจงแนวปฏิบัติแก่หน่วยงานของรัฐว่า หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติฯ และระเบียบต่างๆ ให้อยู่ภายในขอบเขตของงานตามรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด เมื่อผู้ที่ชนะในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ถูกคัดเลือกนั้น ประสงค์ที่จะให้ของแถม และหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วว่าการรับของแถมนั้นเป็นประโยชน์ต่อราชการก็สามารถรับได้ ซึ่งผู้ที่จะมอบของแถมให้จะต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงความจำนงในการบริจาคให้แก่หน่วยงานรัฐ ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐนั้น

       นอกจากนี้ ในการรับของบริจาคดังกล่าวหน่วยงานของรัฐต้องทำการตรวจรับพัสดุ และนำพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุม ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วย

 

อ่านต่อ >> หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐกรณีของแถม 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป