วัน อาทิตย์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ครม.เคาะแล้ว! ถึงคิวเลือกตั้ง อบต.

access_time
กันยายน 07, 2021

          วันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในรูปแบบ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตามที่กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ

 

          ในด้านการดำเนินงานของ กกต. 1) ได้เตรียมความพร้อมในการออกระเบียบและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว  2) ดำเนินการสรรหา กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อทป.) ครบทุกแห่งแล้ว และสามารถประกาศแต่งตั้งได้ทันทีเมื่อมีการประกาศจาก กกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 3) จัดอบรมผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อทป. และผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนของจังหวัดและอำเภอครบถ้วนแล้ว ในส่วนของการอบรมกกต.ประจำหน่วยเลือกตั้ง จะดำเนินการเมื่อมีการประกาศจาก กกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 

          สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานของ กกต. ในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น มีดังนี้

 

          วันที่ 1-14 ก.ย. 64 ครม.ให้ความเห็นชอบ

          วันที่ 1-15 ต.ค. 64 กกต.ประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

          วันที่ 28 พ.ย. – 12 ธ.ค. 64 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

 

          ด้านการดําเนินการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 64 และประกาศราชกิจจานุเบกษา การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 64 เสร็จสิ้นแล้ว และสํานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีมีความพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อปท.

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป