วัน อังคาร ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ครม.อนุมัติร่างฯ แบ่งรายได้อุทยานแห่งชาติให้เทศบาล-อบต.ร้อยละ 5 

access_time
มีนาคม 23, 2022

          วันที่ 22 มีนาคม 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการแบ่งเงินค่าบริการและค่าตอบแทนในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. .... เพื่อให้นำเงินส่วนแบ่งดังกล่าวไปใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือการอนุรักษ์ บำรุงรักษา และฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

          โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ กำหนดให้แบ่งเงินค่าบริการและค่าตอบแทนที่เรียกเก็บได้ของอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือ สวนรุกขชาติ แต่ละแห่งในอัตราร้อยละ 5 ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ

 

          ทั้งนี้ ให้นำส่งให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  และกำหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โอนเงินค่าบริการและค่าตอบแทนให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อแบ่งให้แก่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ในจำนวนแห่งละเท่าๆ กัน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเงินดังกล่าว

          อย่างไรก็ตามได้กำหนดห้ามไม่ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลนำเงินค่าบริการและค่าตอบแทนที่ได้รับไปใช้จ่ายนอกวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยให้นำไปใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือการอนุรักษ์ บำรุงรักษา และฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเท่านั้น และให้รายงานการใช้เงินที่ได้รับให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมส่งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช ทราบภายใน 90 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป