วัน จันทร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ขอแสดงความยินดีกับ 25 โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ประจำปี 2564

access_time
ตุลาคม 21, 2021

          วันที่ 20 ตุลาคม 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ประกาศรายชื่อสถานศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” ประจำปี 2564 จำนวน 25 โรงเรียน ซึ่งในปีนี้โรงเรียนสังกัดท้องถิ่นจาก จ.ขอนแก่น สามารถผ่านการประเมินมากถึง 21 โรงเรียน

 

สำหรับโครงการ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” หรือ Local Sufficiency School : LSS ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สถานศึกษาเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักติด หลักปฏิบัติ มาบูรณาการในการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองทถิ่นจะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่มอบประกาศเกียรติคุณให้โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินทราบอีกครั้ง สำหรับรายชื่อ 25 โรงเรียนมีดังต่อไปนี้

 

1. โรงเรียนเทศบาลนาอาน 1 บ้านติดต่อ  เทศบาลตำบลนาอาน จ.เลย

2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมภู เทศบาลตำบลชมภู จ.เชียงใหม่

3. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อบต.วังแขม จ.กำแพงเพชร

4. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าติ้ว เทศบาลป่าติ้ว จ.ยโสธร

5. โรงเรียนมัธยมหนองเขียด อบจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

6. โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อบจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

7. โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย อบจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

8. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว อบจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

9. โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ อบจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

10. โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม อบจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

11. โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อบจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

12. โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ อบจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

13. โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตอุปถัมภ์) อบจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

14. โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ อบจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

15. โรงเรียนสีชมพูศึกษา อบจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

16. โรงเรียนพูวัดวิทยาคม อบจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

17. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี อบจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

18. โรงเรียนเทศบาลบ้านป่าเปือยเทพอำนวย อบจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

19. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพระลับ อบจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

20. โรงเรียนเทศบาลท่าพระ อบจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

21. โรงเรียนเทศบาลหนองแก อบจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

22. โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ อบจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

23. โรงเรียนเทศบาลแวงน้อย อบจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

24. โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก อบจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

25. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า  อบจ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป