วัน พุธ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

ก.ท. ชี้ช่องเทศบาล ขอยุบเลิกส่วนราชการกอง

access_time
สิงหาคม 19, 2019

  นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะเลขานุการ ก.ท. ได้ออกหนังสือแจ้งยัง ประธาน ก.ท.จ. ทุกจังหวัด เรื่อง การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยระบุว่า ก.ท.มีมติเห็นชอบให้สำรวจเทศบาลที่มีตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร และผู้อำนวยการกองหรือส่วนราชการอื่นๆ ที่มิใช่ส่วนราชการที่มีความจำเป็นตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และเป็นตำแหน่งว่างที่ยังไม่ได้รายงานให้ ก.ท.ดำเนินการสรรหาตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับ 3) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 หากเทศบาลมีความประสงค์ที่จะยุบเลิกพร้อมทั้งยุบตำแหน่งผู้อำนวยการกอง เนื่องจากไม่มีภารกิจ มีปัญหาเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่าย หรือเหตุผลอื่นๆ สามารถดำเนินการได้

  ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ท. ขอให้เทศบาลที่มีความประสงค์จะยุบเลิกส่วนราชการพร้อมทั้งยุบเลิกตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การยุบเลิกตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ ก.ท. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

               

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป