วัน อาทิตย์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

กสท จับมือ Google ติดตั้ง wifi ฟรี ในชุมชนทุก อปท.

access_time
มิถุนายน 27, 2019

       เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ได้ออกหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง การสำรวจจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในพื้นที่ชุมชนในเขตรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ลงนามโดย นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุว่า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประกาศความร่วมมือกับบริษัท Google ประเทศไทย ให้บริการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สายสาธารณะ (Free Wi-Fi) ในพื้นที่ห่างไกล ชุมชนเมืองและพื้นที่ชนบท โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สถ. จะเป็นศูนย์กลางบูรณาการในการจัดการและประสานงานกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

       ในด้านการดำเนินการนั้น สถ. ได้ส่งแบบสำรวจให้จังหวัดเพื่อแจ้ง อปท. ในแต่ละพื้นที่ ดำเนินการสำรวจพื้นที่และความต้องการที่จะติดตั้ง Free Wi-Fi เช่น สถานที่ราชการ ตลาด โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร หรือพื้นที่ชุมชนที่มีผู้คนสัญจรอยู่คับคั่ง ที่คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการอินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่า 100 คนต่อวัน และแต่ละพื้นที่อาจจะติดตั้งมากกว่า 1 จุด แต่ละจุดมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมรัศมี 50 เมตร ซึ่งกำหนดให้ อปท. ส่งรายงานผลการสำรวจดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2 – 8 กรกฎาคม 2562

       ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีที่มาจากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่ได้ประกาศนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้กำหนดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดเตรียมไว้ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มคนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้งาน และใช้ประโยชน์ได้อย่างรู้เท่าทัน เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการสร้างรายได้และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป