วัน อังคาร ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

กสถ.กำหนดสอบท้องถิ่น ‘ภาค ค’ 27-28 ม.ค.นี้

access_time
มกราคม 10, 2022

          วันที่ 10 มกราคม 2565 คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

 

          โดยให้ผู้ที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ตามเกณฑ์ (ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จำแนกตามภาค/เขตและตำแหน่ง) เข้าสอบภาค ค (สัมภาษณ์) ในวันที่ 27 - 28 มกราคม 2565 ในสถานที่สอบซึ่งมี 10 กลุ่มภาค/เขต ตามที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้ ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายชุดสุภาพ โดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องนำหลักฐานแสดงการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ก่อนการสอบไม่เกิน 72 ชั่วโมง ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ผลเป็นลบไปแสดงในการเข้าสอบด้วย

 

          สำหรับเอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าสอบต้องนำไปยื่นในวันสอบ 1) บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือชื่อ 2) ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตที่สมัครสอบ พร้อมลงลายมือชื่อ 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4) สำเนาทะเบียนบ้าน 5) สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา 6) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สำหรับตำแหน่งที่ต้องมีใบอนุญาตฯ) ที่ยังไม่หมดอายุ 7)ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามประกาศกำหนด 8) เอกสารทางทหาร (กรณีเป็นเพศชาย) เป็นต้น

 

          ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าสอบได้ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com หรือ http://www.dla.go.th

 

กสถ.กำหนดสอบท้องถิ่น ‘ภาค ค’ 27-28 ม.ค.นี้กสถ.กำหนดสอบท้องถิ่น ‘ภาค ค’ 27-28 ม.ค.นี้กสถ.กำหนดสอบท้องถิ่น ‘ภาค ค’ 27-28 ม.ค.นี้

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป