วัน เสาร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

กฤษฎีกา แจงไร้อำนาจตีความ ปม 3 สมาคมท้องถิ่นขอหารือ

access_time
มิถุนายน 01, 2021

          สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไม่รับตีความเรื่องท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีน เหตุ 3 สมาคมท้องถิ่นที่ขอหารือไม่อยู่ในอำนาจทางกฎหมาย

 

          วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายนพดล เภรีฤกษ์ โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงกรณี 3 สมาคมท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ขอหารือการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีน Covid-19 เพื่อฉีดให้กับประชาชน ขณะนี้รอการวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น

          สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอเรียนว่า เรื่องนี้ได้มีการหารือโดยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ซึ่งการพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษา ให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ซึ่งข้อ 3 แห่งระเบียบดังกล่าวกำหนดว่า กรรมการกฤษฎีกาจะพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายแก่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะเรื่องโดยผ่านทางกระทรวง ทบวง กรม ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรให้ขอความเห็นทางกฎหมายเป็นการเฉพาะราย แต่โดยที่สมาคมทั้ง 3 แห่ง ดังกล่าวมิได้เป็นหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลตามที่กำหนด ดังนั้น สำนักงานฯ จึงไม่อาจรับข้อหารือดังกล่าวไว้พิจารณาได้ และได้แจ้งให้ผู้ขอหารือทราบแล้ว


กฤษฎีกา แจงไร้อำนาจตีความ ปม 3 สมาคมท้องถิ่นขอหารือ 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป