วัน จันทร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

กรมฯ ตื่น! สั่งทุกจังหวัดเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา

access_time
มกราคม 30, 2020

  จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในเมืองอู่ฮ่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลก 9,692 คน และมียอดผู้เสียชีวิต 213 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค.63) โดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นระดับ 3 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างกระเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเฝ้าระวังและวางแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด

  วันที่ 29 มกราคม 2563 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 282 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ลงนามโดยนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวัง และป้องกันการระบาดของโรคฯ หากมีอาการไข้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศีรษะและลำตัว มีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์ รวมทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หากพบผู้มีที่มีภาวะเสี่ยงติดโรคให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขทันที

  นอกจากนี้ ได้วางแนวทางป้องกันการติดเชื้อดังนี้ 1) สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน 2) หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย 3) หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด 4) หลีกเลี่ยงการไปตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่ป่วยหรือตาย 5) หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ไม่นำมือไปสัมผัสตา จมูก หรือปากโดยไม่จำเป็น 6) ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 7) รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน

 

               

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป