วัน พฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

กฎหมายไม่ขัด! “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” ลงสมัครรับเลือกตั้ง “เทศบาล” ได้

access_time
กุมภาพันธ์ 24, 2021

  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือตอบข้อหารือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรณีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีข้อหารือว่า กรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 50 (14) หรือไม่ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 50 (14) ระบุว่า เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 

  กกต.ได้ตอบช้อหารือดังกล่าวว่า อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 50 (14) สามารถสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได้ เนื่องจากลักษณะงานและค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมิใช่งานประจำ และมีเงินเดือนในทำนองเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่รัฐอื่น

  สำหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นตำแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยเพิ่งเปิดรับสมัครในปี 2563 จำนวน 15,548 อัตรา เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคครัวเรือน เปิดรับ อปท.แห่งละ 2 อัตรา มีอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท โดยมีลักษณะงาน  1) ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจ สังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิต 2) ปฎิบัติตามแผนการดูแลรายบุคคล Care Plan วันละ 8 ชั่วโมง จำนวน 20 วัน/เดือน

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป