วัน ศุกร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

กกต.แจงปมร้อน หลังเผยแพร่สีบัตรเลือกตั้ง อบต.

access_time
พฤศจิกายน 05, 2021

          จากกรณีที่เพจกองการเลือกตั้งท้องถิ่นและเพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เผยแพร่ภาพตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่ผ่านมานั้น เป็นเหตุให้สังคมตั้งข้อสงสัยถึงความเหมาะสมของการเปิดเผยรูปแบบและสีบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตได้

 

          โดยนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องกล่าวผ่านเพจส่วนตัวว่า ในอดีต สีบัตรเลือกตั้งจะเป็นความลับ มีคนรู้ไม่กี่คน และบอกให้ประชาชนรู้เมื่อถึงวันเลือกตั้งเท่านั้น เพื่อป้องกันการพิมพ์บัตรปลอมหรือป้องกันการทุจริตการเลือกตั้ง

 

          กกต. ชุดปัจจุบันกลับคิดต่าง โดยเผยแพร่รูปแบบและสีบัตรล่วงหน้า เป็นเวลาร่วมเดือนก่อนวันเลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนไม่กาผิดใบ ผลที่ตามมา คือ 1. ในการหาเสียง ผู้สมัครจะนำรูปแบบบัตรไปใส่เบอร์ตนเอง แจกจ่ายให้ประชาชนจดจำ โดยอาจทำในขนาดใกล้เคียงบัตรจริง หรือกระดาษที่คล้ายจริงได้ 2. ในวันเลือกตั้ง อาจมีการนำบัตรคล้ายจริง เข้าไปหย่อนแทนบัตรจริงแล้วลักลอบนำบัตรจริงออกมาหมุนเวียน เพื่อซื้อเสียง 3. บัตรปลอมในหีบอาจมีแค่ 1 ใบ แต่การหมุนเวียนนำบัตรจริงออกมานอกหน่วยเพื่อกาเบอร์ที่ต้องการแล้วนำไปหมุนเวียนนำบัตรเปล่าออกมากานอกหน่วย อาจทำให้เกิดผลแพ้ชนะเป็นร้อยเป็นพันคะแนนได้ 4. เมื่อนับคะแนนอาจมีบัตรขาดหรือเกิน ตำนานบัตรเขย่งจึงเกิดขึ้นแบบนี้ครับ

 

          ล่าสุดวันนี้ (5 พ.ย. 64 ) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกมาชี้แจงว่า ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการเผยแพร่สีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยบัตรเลือกตั้งสีน้ำเงินเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และบัตรเลือกตั้งสีแดงเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีจัดทำบัตรที่มีขนาดและลักษณะคล้ายคลึงกับบัตรเลือกตั้งหรือบัตรเลือกตั้งปลอมมาออกเสียงลงคะแนน ส่งผลให้จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนน นั้น

 

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่า การเผยแพร่สีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวข้างต้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก ป้องกันการสับสน และทำให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามเจตนาของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากในการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

 

          ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความพร้อมและมีมาตรการในการตรวจสอบกรณีมีการนำบัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งมาออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่ผ่านมา ก็ได้มีการเผยแพร่สีบัตรเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบล่วงหน้า และได้มีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

          อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการประจำ หน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 126 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

 

          สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งที่ผ่านๆ มา พบว่าในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พบว่า กกต.เปิดเผยสีของบัตรในวันที่ 18 ธ.ค. 63 และมีการเลือกตั้งจริงในวันที่ 20 ธ.ค. 63 ขณะที่ในการเลือกตั้งเทศบาล กกต.เผยแพร่รูปแบบและสีของบัตรในวันที่ 5 มี.ค. 64 และมีการเลือกตั้งจริงในวันที่ 28 มี.ค. 64

 

กกต.แจงปมร้อน หลังเผยแพร่สีบัตรเลือกตั้ง อบต.

 

กกต.แจงปมร้อน หลังเผยแพร่สีบัตรเลือกตั้ง อบต.

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป