วัน จันทร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566
menu
หน้าแรก ประเด็นเด็ด keyboard_arrow_downข่าวดังท้องถิ่น keyboard_arrow_downข่าวประชาสัมพันธ์ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
ท้องถิ่นวาไรตี้ keyboard_arrow_down
อ่านต่อ
กิจกรรม รวมคลิป keyboard_arrow_down
หมวดหมู่ :

กกต.ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลเพิ่ม 12 จังหวัด

access_time
ธันวาคม 05, 2020

  วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเพิ่มใน 12 จังหวัด ลงนามโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเพิ่มเติมดังนี้

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชลบุรี 48 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา 87 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 36 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดแพร่ 26 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำปาง 42 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำพูน 40 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี 45 แห่ง  

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดหนองบัวลำภู 24 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเชียงรากใหญ่ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองกี่ อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินกอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรั้วใหญ่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

บทความที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกประเด็นเด็ดข่าวดังท้องถิ่นข่าวประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นวาไรตี้กิจกรรมรวมคลิป