close

หน้าแรก

menu
search

98 ครูผู้ดูแลเด็ก อปท. ร้องทุกข์ ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

schedule
share

แชร์

  จากกรณีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.4/ว 33 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เรื่อง การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 98 คน จาก 98 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ สำนักงาน ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งยืนยันตามมติเดิมของ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ว่า กรณีบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  ด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีอื่นที่มิใช่ทางการศึกษา และมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรที่ต่ำกว่าปริญญาตรี (ป.วค., ป.กศ.สูง., ป.กศ., วุฒิบัตรวิชาชีพครู, หนังสือรับรองรายวิชาครู และกลุ่มวิชาชีพครู) นั้น ไม่สามารถนำวุฒิการศึกษาดังกล่าวมาใช้ในการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กในสังกัด อปท. ได้ และเนื่องจากไม่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมาตั้งแต่ต้น จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความคุ้มครองเยียวยา และไม่มีเหตุผลแห่งการเยียวยาแต่อย่างใด เนื่องจากไม่มีกฎหมายใดรับรอง พร้อมกันนี้ ยังแจ้งเวียนมติดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศทราบ และแจ้งให้ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ใช้แนวทางในการปฏิบัติเดียวกัน

  มติดังกล่าวส่งผลให้ นายสมคิด หอมเนตร นักวิชาการอิสระ ประธานเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านคอรัปชัน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และตัวแทนของกลุ่มครูผู้ดูแลเด็กทั้ง 98 คน เตรียมยื่นหนังสือเพื่อขอความเป็นธรรมและขอให้ทบทวนหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เพราะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงจะยื่นหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอความช่วยเหลือในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิบรรจุรับราชการครูผู้ดูแลเด็ก อปท. ทั้ง 98 คน

  นายสมคิด ชี้แจ้งในหนังสือร้องเรียนว่า กลุ่มข้าราชการครูผู้ช่วยในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กทั้ง 98 ได้ผ่านการสมัคร การตรวจเอกสารหลักฐาน ตามระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ในวันสมัครทุกประการ โดยใช้วุฒิใบปริญญาบัตรที่ ก.พ. และ ก.ค.ส. รับรอง, มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) ของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทุกคนได้แนบหลักฐาน และผ่านการตรวจสอบเอกสาร จนเข้าสู่ตำแหน่งตามขั้นตอนในประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งครบถ้วนทุกประการ และได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู (ผู้ดูแลเด็ก) ตั้งแต่ปี 2554 – 2556 ทั้งนี้ครูจำนวน 50 คน จาก 98 คน ยังได้รับทุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการศึกษาต่อจนจบหลักสูตรการษศึกษาสาขาปฐมวัยด้วย

  ผลกระทบจากคำสั่งของ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มีผลให้ครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 10 คน จาก 98 คน ถูกสั่งให้พ้นการตำแหน่งโดยการเลิกจ้าง และครู 3 คน จากจำนวน 10 คนนี้ ได้ลาออกจากราชการ เนื่องจากถูกแรงกดดันจนรับไม่ไหว และครูที่เหลือกำลังรอให้มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าวอยู่ เนื่องจากรับราชการมานานกว่า 6 ปี ( 2554- ปัจจุบัน) เคยได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางราชการ แต่ละคนเป็นเสาหลักของครอบครัว มีภาระที่ต้องเลี้ยงดูบุพการี ค่าการศึกษาบุตร ภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน

  กลุ่มครูที่ได้รับผลกระทบได้เรียกร้องขอให้พิจารณาทบทวนแก้ไขและเยียวยาคืนสิทธิมนุษยชน ในฐานะครูผู้ดูแลเด็กทั้ง 98 คนหรือบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบด้วย

  โดยนายสมคิด และตัวแทนครู จะเดินทางมายื่นหนังสือ ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 3 กันยายน 2562 และจะเข้ายื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่รัฐสภา ในวันที่ 4 กันยายน 2562

รายชื่อครูผู้ดูแลเด็กทั้ง 98 คน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]