close

หน้าแรก

menu
search

98 ครูผู้ดูแลเด็ก อปท. ร้องทุกข์ ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

schedule
share

แชร์

  จากกรณีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.4/ว 33 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เรื่อง การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 98 คน จาก 98 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ สำนักงาน ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งยืนยันตามมติเดิมของ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ว่า กรณีบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  ด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีอื่นที่มิใช่ทางการศึกษา และมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรที่ต่ำกว่าปริญญาตรี (ป.วค., ป.กศ.สูง., ป.กศ., วุฒิบัตรวิชาชีพครู, หนังสือรับรองรายวิชาครู และกลุ่มวิชาชีพครู) นั้น ไม่สามารถนำวุฒิการศึกษาดังกล่าวมาใช้ในการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กในสังกัด อปท. ได้ และเนื่องจากไม่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมาตั้งแต่ต้น จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความคุ้มครองเยียวยา และไม่มีเหตุผลแห่งการเยียวยาแต่อย่างใด เนื่องจากไม่มีกฎหมายใดรับรอง พร้อมกันนี้ ยังแจ้งเวียนมติดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศทราบ และแจ้งให้ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ใช้แนวทางในการปฏิบัติเดียวกัน

  มติดังกล่าวส่งผลให้ นายสมคิด หอมเนตร นักวิชาการอิสระ ประธานเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านคอรัปชัน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และตัวแทนของกลุ่มครูผู้ดูแลเด็กทั้ง 98 คน เตรียมยื่นหนังสือเพื่อขอความเป็นธรรมและขอให้ทบทวนหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เพราะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงจะยื่นหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอความช่วยเหลือในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิบรรจุรับราชการครูผู้ดูแลเด็ก อปท. ทั้ง 98 คน

  นายสมคิด ชี้แจ้งในหนังสือร้องเรียนว่า กลุ่มข้าราชการครูผู้ช่วยในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กทั้ง 98 ได้ผ่านการสมัคร การตรวจเอกสารหลักฐาน ตามระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ในวันสมัครทุกประการ โดยใช้วุฒิใบปริญญาบัตรที่ ก.พ. และ ก.ค.ส. รับรอง, มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) ของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทุกคนได้แนบหลักฐาน และผ่านการตรวจสอบเอกสาร จนเข้าสู่ตำแหน่งตามขั้นตอนในประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งครบถ้วนทุกประการ และได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู (ผู้ดูแลเด็ก) ตั้งแต่ปี 2554 – 2556 ทั้งนี้ครูจำนวน 50 คน จาก 98 คน ยังได้รับทุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการศึกษาต่อจนจบหลักสูตรการษศึกษาสาขาปฐมวัยด้วย

  ผลกระทบจากคำสั่งของ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มีผลให้ครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 10 คน จาก 98 คน ถูกสั่งให้พ้นการตำแหน่งโดยการเลิกจ้าง และครู 3 คน จากจำนวน 10 คนนี้ ได้ลาออกจากราชการ เนื่องจากถูกแรงกดดันจนรับไม่ไหว และครูที่เหลือกำลังรอให้มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าวอยู่ เนื่องจากรับราชการมานานกว่า 6 ปี ( 2554- ปัจจุบัน) เคยได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางราชการ แต่ละคนเป็นเสาหลักของครอบครัว มีภาระที่ต้องเลี้ยงดูบุพการี ค่าการศึกษาบุตร ภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน

  กลุ่มครูที่ได้รับผลกระทบได้เรียกร้องขอให้พิจารณาทบทวนแก้ไขและเยียวยาคืนสิทธิมนุษยชน ในฐานะครูผู้ดูแลเด็กทั้ง 98 คนหรือบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบด้วย

  โดยนายสมคิด และตัวแทนครู จะเดินทางมายื่นหนังสือ ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 3 กันยายน 2562 และจะเข้ายื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่รัฐสภา ในวันที่ 4 กันยายน 2562

รายชื่อครูผู้ดูแลเด็กทั้ง 98 คน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]