close

หน้าแรก

menu
search

5 โครงการยกระดับการท่องเที่ยว “นครสงขลา” อย่างยั่งยืน

schedule
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมสัมมนา เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ในพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

          โดยมีนายสุเทพ เกื้อสังข์ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ดร.คัชพล จั่นเพชร หัวหน้างานพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. นายพิชิต ขันติพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และนายโสพล สุขสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

          โดย “เทศบาลนครสงขลา” มีแผนการปฏิบัติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตาม GSTC (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) เป็นกรอบในการสร้างองค์ความรู้ ต่อยอด ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของชุมชนในเมือง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายให้สามารถนำไปบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีโครงการต่าง ๆ ดังนี้

(A) การจัดการความยั่งยืน โครงการสงขลาสู่เมืองท่องเที่ยววิถีไทย โดยเน้นกิจกรรมบนถนนสายวัฒนธรรม โครงการนั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องเมืองเก่าสงขลา (มัคคุเทศก์) โครงการสร้างเครื่องมือหรือตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผล

(B) ความยั่งยืนด้านสังคม – เศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับสตรีและเยาวชนในเขตเทศบาล

(C) ความยั่งยืนด้านวัฒนธรรม โครงการสร้างป้ายประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติสถานที่ท่องเที่ยว

(D) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โครงการตีเส้นทำเลนจักรยาน ถนนชลาทัศน์ มาตรการควบคุมเสียงในสถานประกอบการ กิจกรรมเก็บผักตบชวาและขยะริมคลองสำโรง

          นอกจากนี้ ยังมีการคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพของแต่ละจังหวัดมาจัดแสดง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ที่ทรงคุณค่า และยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP  ให้มีรายได้ มีการสร้างงานสร้างอาชีพสู่ครัวเรือนและชุมชน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ดวงเฮง! อดีต ผอ. กองช่างเทศบาล ถูกรางวัลที่ 1 รับ 30 ล้านบาท

ดวงเฮง! อดีต ผอ. กองช่างเทศบาล ถูกรางวัลที่ 1 รับ 30 ล้านบาท

อดีต ผอ.กองช่างเทศบาลนครปากเกร็ด ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ร…

schedule
นครเชียงใหม่ เปิดตัว! รถฉีดน้ำทำความสะอาด EV

นครเชียงใหม่ เปิดตัว! รถฉีดน้ำทำความสะอาด EV

เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณถนนร…

schedule
นายกเล็กเมืองเก่า มอบอินทผาลัมลดอาการอ่อนล้า ช่วงเดือนรอมฎอน

นายกเล็กเมืองเก่า มอบอินทผาลัมลดอาการอ่อนล้า ช่วงเดือนรอมฎอน

“ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล” นายกเทศมนตรีนครพระนครศ…

schedule
ใจป้ำ! นายกเล็กราชบุรีมอบเงิน 600,000 บาท ให้ รพ.ศูนย์ราชบุรี

ใจป้ำ! นายกเล็กราชบุรีมอบเงิน 600,000 บาท ให้ รพ.ศูนย์ราชบุรี

“ศักดิ์ชัย พิศาลผล” นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พร้อมครอบค…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]