close

หน้าแรก

menu
search

3 สมาคม อปท. จี้ทบทวนประมาณการรายได้เกินจริง ห่วงงบหาย 4 หมื่นล้าน

schedule
share

แชร์

  3 สมาคม อปท. จับมือยื่นหนังสือถึง กมธ. งบประมาณปี 63 หลังสำนักงบฯ ประมาณการรายได้ที่ อปท.จัดเก็บเองเกินความเป็นจริง หวั่นทำงบอุดหนุนท้องถิ่นหายกว่า 4 หมื่นล้านบาท

  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายมานพ ปัทมาลัย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และนางสาวปรีดาวรรณ เทียมกลิ่น กรรมการบริหารสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนสมาคมยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ 2563 ระบุว่า ตามที่ทางรัฐบาล โดยสำนักงบประมาณ ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ของสภาผู้แทนราษฎร โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทุกหมวด จำนวน 804,826 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.47 ของรายได้สุทธิของรัฐบาลนั้น

  เมื่อได้ตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว พบว่าในหมวดรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ทางสำนักงบประมาณได้มีการประมาณการรายรับไว้สูงถึง 115,990 ล้านบาท ในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) ได้ประมาณการโดยใช้อัตราการเพิ่มของรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดเก็บเองได้จริง ในปีงบประมาณ 2557-2562 เป็นฐานในการคำนวณรายได้ที่จัดเก็บเองในปี พ.ศ.2563 มีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.44 หรือคิดเป็นงบประมาณ 75,750.32 ล้านบาท เท่านั้น

  จากการที่สำนักงบประมาณได้ประมาณการรายได้ในหมวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองไว้สูงถึง 115,990 ล้านบาท จึงเป็นการประมาณการที่สูงเกินความเป็นจริง ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสูญเสียโอกาสในการได้รับงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลถึง 40,240 ล้านบาท

  ถึงแม้รัฐบาลจะได้อ้างถึงการที่ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดเก็บเองเพิ่มขึ้น แต่ในข้อเท็จแล้วจากการที่ได้มีการศึกษาในรายละเอียดพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นตามที่รัฐบาลคาดการณ์แต่อย่างได ในขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับมีรายได้ลดลงอีกด้วย

  ดังนั้น ทั้ง 3 สมาคมจึงขอให้มีการพิจารณาทบทวนและหาแนวทางในการแก้ไขในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อปรับเปลี่ยนการประมาณการในหมวดรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณในส่วนที่ขาดหายไป เพิ่มเติมในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]