close

หน้าแรก

menu
search

3 สมาคม อปท. จี้ทบทวนประมาณการรายได้เกินจริง ห่วงงบหาย 4 หมื่นล้าน

schedule
share

แชร์

  3 สมาคม อปท. จับมือยื่นหนังสือถึง กมธ. งบประมาณปี 63 หลังสำนักงบฯ ประมาณการรายได้ที่ อปท.จัดเก็บเองเกินความเป็นจริง หวั่นทำงบอุดหนุนท้องถิ่นหายกว่า 4 หมื่นล้านบาท

  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายมานพ ปัทมาลัย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และนางสาวปรีดาวรรณ เทียมกลิ่น กรรมการบริหารสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนสมาคมยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ 2563 ระบุว่า ตามที่ทางรัฐบาล โดยสำนักงบประมาณ ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ของสภาผู้แทนราษฎร โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทุกหมวด จำนวน 804,826 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.47 ของรายได้สุทธิของรัฐบาลนั้น

  เมื่อได้ตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว พบว่าในหมวดรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ทางสำนักงบประมาณได้มีการประมาณการรายรับไว้สูงถึง 115,990 ล้านบาท ในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) ได้ประมาณการโดยใช้อัตราการเพิ่มของรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดเก็บเองได้จริง ในปีงบประมาณ 2557-2562 เป็นฐานในการคำนวณรายได้ที่จัดเก็บเองในปี พ.ศ.2563 มีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.44 หรือคิดเป็นงบประมาณ 75,750.32 ล้านบาท เท่านั้น

  จากการที่สำนักงบประมาณได้ประมาณการรายได้ในหมวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองไว้สูงถึง 115,990 ล้านบาท จึงเป็นการประมาณการที่สูงเกินความเป็นจริง ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสูญเสียโอกาสในการได้รับงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลถึง 40,240 ล้านบาท

  ถึงแม้รัฐบาลจะได้อ้างถึงการที่ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดเก็บเองเพิ่มขึ้น แต่ในข้อเท็จแล้วจากการที่ได้มีการศึกษาในรายละเอียดพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นตามที่รัฐบาลคาดการณ์แต่อย่างได ในขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับมีรายได้ลดลงอีกด้วย

  ดังนั้น ทั้ง 3 สมาคมจึงขอให้มีการพิจารณาทบทวนและหาแนวทางในการแก้ไขในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อปรับเปลี่ยนการประมาณการในหมวดรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณในส่วนที่ขาดหายไป เพิ่มเติมในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]