close

หน้าแรก

menu
search

3 สมาคม อปท.จี้ตีความคำสั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ปมห้าม อปท.สั่งวัคซีนฉีด ปชช.

schedule
share

แชร์

          3 สมาคมท้องถิ่น ยื่นหนังสือหารือ คกก.กระจายอำนาจฯ 4 ข้อ ถกปมผู้ตรวจการแผ่นดินเบรก อปท.จัดซื้อวัคซีนโควิด-19 บริการฉีดประชาชนในพื้นที่ ถาม “ทำได้หรือไม่?”

 

          วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 – 3 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประกอบด้วย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือถึง ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอหารือประเด็นการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 เพื่อฉีดให้ประชาชน

 

          จากกรณี เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ระบุว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกฎหมาย โดยเฉพาะสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน วัคซีนป้องกันมีปริมาณจำกัด ประกอบกับเพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งเกิดความปลอดภัยกับผู้ได้รับวัคซีนอย่างสูงสุด

 

 

          จึงขอให้ สถ. ประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชน หรือ อปท. ที่เตรียมจัดซื้อวัคซีน ได้ทราบว่า ระยะแรกกำหนดให้ภาครัฐเท่านั้นที่จะดำเนินการซื้อและบริหารจัดการวัคซีน และการจายวัคซีนได้ เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้สามารถติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน จึงไม่สามารถให้เอกชนหรือ อปท. จัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับผู้ผลิตได้โดยตรง นั้น

 

          ทั้ง 3 สมาคม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กฎหมายหลายฉบับได้บัญญัติให้อำนาจ อปท. แต่ละประเภทในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประกอบกับโรคโควิด-19 คือโรคระบาดอย่างหนึ่งซึ่ง อปท. สามารถที่จะดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้นการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ย่อมขัดแย้งกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของ อปท. ที่พึงกระทำได้ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ตามกฎหมาย และยังทำให้ อปท.สูญเสียโอกาสในการจัดบริการสาธารณะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งให้กับประชาชนในพื้นที่

 

          พร้อมทั้งขอให้ตอบประเด็นคำถาม 4 ข้อ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ ได้แก่

  1. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจในการวินิจฉัยในกรณีดังกล่าว หรือไม่
  2. คำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ถูกต้องหรือไม่
  3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือไม่
  4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีแนวทางปฏิบัติต่อกรณีดังกล่าว อย่างไร

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]