close

หน้าแรก

menu
search

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

schedule
share

แชร์

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่าง จานสร้างบุญเมืองด้ง กระทงใบไม้บึงสีไฟ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ลดมลพิษฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมคนในสังคม

         วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือวันเพ็ญเดือน 12 เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบราณ โดยมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เช่น ขอขมาพระแม่คงคา บูชารอยพระพุทธบาทและบูชาเทพเจ้า ตามคติความเชื่อ ทั้งยังสร้างจิตสำนึกถึงคุณค่าของน้ำและแหล่งน้ำต่าง ๆ อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งช่วยสร้างความสามัคคีในครอบครัวและชุมชน

          สำหรับปีนี้วันลอยกระทงตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาชาวบ้านนิยมเตรียมกระทงจากวัสดุที่หาง่ายตามธรรมชาติลอยลงในแม่น้ำ ทำให้กระทงกลายเป็นขยะ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำเป็นอย่างมาก เช่น ใบตอง หยวกกล้วย ขนมปัง ก่อให้เกิดน้ำเน่าเสีย ตะปูหรือหมุดทำให้สัตว์น้ำได้รับอันตราย เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เองทําให้มี อปท. ผุดไอเดียรักษ์โลกสุดสร้างสรรค์ขึ้นมา 3 แห่ง ได้แก่

กรุงเทพมหานคร – “ลอยกระทงดิจิทัล ณ คลองโอ่งอ่าง”

          กรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง บริเวณสะพานบพิตรพิมุข ในวันที่ 27 พ.ย. 2566 ภายใต้ชื่อ “ลอยกระทงดิจิทัล ณ คลองโอ่งอ่าง” โดยผสมผสานขนบธรรมเนียมดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อลดขยะจากกระทงรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งทุกคนสามารถระบายสีลงบนกระทงดิจิทัลของตัวเองที่จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งเขียนชื่อ หรือ คำอวยพร หลังจากนั้นสแกนภาพฉายเป็นแสงไฟ ลอยลงไปยังคลองโอ่งอ่าง

          นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า อาจเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของโลกกับการลอยกระทงดิจิทัลผ่าน Projection Mapping ที่ กทม. จัดให้พี่น้องประชาชนในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ ณ คลองโอ่งอ่าง พิเศษไปกว่านั้นคือ ทุกคนสามารถระบายสีให้กับกระทงดิจิตอลของตัวเองลงบนรูปกระทงที่จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งเขียนชื่อ เขียนคำขอพร แล้วสแกนภาพฉายเป็นแสงไฟ ลอยลงไปยังคลองโอ่งอ่างได้เลย กิจกรรมนี้เป็นความตั้งใจของ กทม. ที่อยากออกแบบแนวทางการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของเราในรูปแบบใหม่ที่ดีกับโลกมากกว่าเดิม

          ในขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก ได้ร่วมมือกับ จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองด้ง และ Sukhothaicreativecity จัดงาน “ลอยกระทงจาน เมืองสร้างสรรค์ ณ ถิ่นเมืองด้ง” บริเวณท่าน้ำหน้าวัดจอมแจ้ง (วัดภูนก) ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 25 – 27 พ.ย. 2566 ซึ่งงานลอยกระทงที่นี่ไม่ใช้ต้นกล้วยประดิษฐ์กระทงเหมือนที่อื่น แต่จะทำกระทงด้วยจานสังกะสี หม้อและกะละมัง ตกแต่งด้วยดอกไม้ ธูปเทียน หมากพลู เพื่อขอขมาพระแม่คงคา โดยมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บกระทงจานนำถวายแก่วัด นอกจากจะไม่ทำให้เกิดน้ำเน่าเสียแล้ว ยังได้ร่วมทำบุญกับทางวัดด้วย

          นางสาวสุพรรษา เรืองฤทธิ์ ประธานการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองด้ง กล่าวว่า งานลอยกระทงที่นี่ถือเป็นงานลอยกระทง ที่มีเอกลักษณ์พื้นถิ่นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากเราไม่ทิ้งเศษวัสดุลงแม่น้ำ โดยเราใช้อุปกรณ์เครื่องครัวต่าง ๆ มาตกแต่งด้วยดอกไม้ ธูป เทียน หมากพลู เพื่อขอขมาพระแม่คงคา เสร็จแล้วก็จะเก็บขึ้นมาแล้วถวายวัดเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไป

พิจิตร – “ลอยกระทง ชมทะเลหมอก ตํานานพญาชาละวัน”

          ส่วนด้าน เทศบาลเมืองพิจิตร ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงภายใต้ชื่อ “ประเพณีลอยกระทง ชมทะเลหมอก ตำนานพญาชาละวัน” ณ บึงสีไฟ ในวันที่ 27 พ.ย. 2566 เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่งกายชุดไทยเข้าร่วมงาน ภายในงานพบกับการแสดงและกิจกรรมมากมาย เช่น ขบวนแห่กระทงสุดยิ่งใหญ่ การแสดงตำนานพญาชาละวัน การแสดงสืบสานประเพณีลอยกระทง กิจกรรมขยะแลกอาหาร และกิจกรรมกระทงรักษ์บึงสีไฟ โดยเทศบาลฯ ได้เตรียมวัสดุในการประดิษฐ์กระทงไว้ให้สมาชิกครอบครัวร่วมกันทำ ซึ่งฐานกระทงทำจากใบไม้ขึ้นรูปให้มีลักษณะคล้ายชาม ตกแต่งด้วยดอกไม้และธูปเทียนเพิ่มความสวยงาม

          ดร.สุรพล เตียวตระกูล นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองพิจิตร ได้สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ.พิจิตร และยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปีนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมลอยกระทงรักษ์บึงสีไฟ ร่วมมือร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเทศบาลฯ จะจัดเตรียมกระทงสำเร็จรูปที่ทำจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมด ซึ่งจะสามารถย่อยสลายและเป็นอาหารของสัตว์น้ำได้ อีกทั้งยังได้จัดเตรียมวัสดุในการประดิษฐ์กระทงรักษ์บึงสีไฟ ให้ทุกคนได้ออกแบบกระทงในแบบที่ชอบและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ ที่สำคัญยังมีกิจกรรมดี ๆ เช่น การนำขยะมาแลกเป็นอาหาร พร้อมรับชมการแสดงละครนอก  แสง สี แสง ตำนานพญาชาละวัน

          นอกจากนี้ เทศบาลฯ ยังได้เนรมิตทะเลหมอกซึ่งผ่านกระบวนการกรองจากน้ำสะอาดมาไว้ที่บริเวณดังกล่าว เพื่อสร้างสีสันในงานลอยกระทงรักษ์บึงสีไฟในปีนี้ และจะติดตั้งไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสและบันทึกภาพความประทับใจตลอดหน้าหนาวนี้ด้วย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]