close

หน้าแรก

menu
search

1 กรกฎาคม มหาดไทยเคาะวันเปิดเทอมโรงเรียนสังกัดท้องถิ่น

schedule
share

แชร์

  มหาดไทยประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่นจาก 16 พ.ค. เป็น 1 ก.ค. 63

  วันที่ 14 เมษายน 2563 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 รับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ล่าสุด กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งและทุกประเภท เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

  “ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด รณรงค์ให้ ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ทราบถึงมาตรการในการป้องกัน และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้เคยชินในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งถือว่าเพียงพอในการป้องกันละอองไอจาม สาเหตุการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงการทำความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ของสถานศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนด้วย” อธิบดี สถ. กล่าว

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule
มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท.1 ลงนามระเบียบ มท. ว่าด้วยทุนส่งเสริมกิจการ อบต. ให้…

schedule
“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

ปากเกร็ด จัดแถลงข่าวประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ชวนแต่…

schedule
ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมและสัมมนาทา…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]