close

หน้าแรก

menu
search

เลื่อนสอบบรรจุท้องถิ่น 64 ไม่มีกำหนด

schedule
share

แชร์

          วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เนื่องจากในการประชุม กสถ. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 64 มีมติเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และเลื่อนการประกาศกำหนดเวลาสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะคลี่คลาย

 

          ทั้งนี้เดิม กสถ. เคยเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันฯ มาแล้วครั้งหนึ่งจากวันที่ 4 ก.ค. 64 เป็นวันที่ 8 ส.ค. 64 และเลื่อนการประกาศกำหนดเวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสอบ จากเดิมภายในวันที่ 15 มิ.ย. 64 เป็นภายในวันที่ 20 ก.ค. 64 แต่เนื่องจากครั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาด และจำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่มีแนวโน้มดีขึ้น ทำให้ กสถ. ต้องประกาศเลื่อนอีกครั้งอย่างไม่มีกำหนด

 

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]