close

หน้าแรก

menu
search

อปท. กลัวใครมากกว่ากัน?

schedule
share

แชร์

          วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายบรรณ แก้วฉ่ำ นักวิชาการด้านกฎหมายการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเฟซบุ๊กส่วนตัว “บรรณ แก้วฉ่ำ แสดงความคิดเห็นกรณี อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการแก้ปัญหาโควิด-19 โดยกล่าวว่า การตัดสินใจทำโครงการ/เบิกจ่ายงบประมาณแก้ปัญหาโควิดในพื้นที่ ขอถามผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นว่า 2 เรื่องนี้ ท่านกลัวอะไรมากกว่ากัน  1. กลัวหน่วยตรวจสอบทักท้วง 2. กลัวประชาชนของท่านติดเชื้อเป็นอันตรายต่อชีวิต สุขภาพ
          …ผมเอง กลัวแต่ข้อ 2. และไม่เคยให้ความสำคัญอย่างใดๆ กับข้อ 1
          …แต่ ทั่วประเทศนี้ อปท.เกือบ 8 พันแห่ง หากมีจำนวนหนึ่ง กลัวข้อ 1 มากกว่าข้อ 2 จนเกียร์ว่าง ผมคิดว่า หน่วยตรวจสอบ กับกระทรวงมหาดไทย ควรจะต้องกลับไปทบทวน ดังนี้
          …1. มหาดไทย กลับไปทบทวน ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่ขาดความชัดเจน จนทำให้ อปท.ไม่กล้าเดินหน้า หรือตัดสินใจอนุมัติโครงการต่างๆ
          …รวมทั้งระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ที่มีเจตนาชั่วซ่อนเร้น เช่น เพื่อจะเพิ่มอำนาจ ผู้ว่า/นายอำเภอในการ “บังคับบัญชา” หรือ “มอบหมายภารกิจ” แก่ อปท.เหมือน อปท.เป็นส่วนราชการในสังกัด  ตลอดทั้งการให้ ผู้ว่า/นายอำเภอ ล้วงลูกเข้ามามีดุลยพินิจใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. แทนนายก อปท.
          …ที่สำคัญ มหาดไทย ควรให้ อปท.ตราข้อบัญญัติขึ้นใช้เองแทนระเบียบกระทรวงมหาดไทย ในแบบเดียวกับ กทม.
          …2. หน่วยตรวจสอบ (เช่น สตง.) ควรกลับไปทบทวน “ดุลยภาพ” ของการ “ทำหน้าที่ตรวจสอบกับความเป็นอิสระของ อปท.”
          …หากการตรวจสอบของตน ทำให้เกิดเกียร์ว่าง สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน..ก็ควรปรับปรุง
          …เพราะหน่วยงานรัฐทุกหน่วย (รวมทั้งหน่วยตรวจสอบ) ล้วนแต่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ประชาชน….หากการมีอยู่ของหน่วยตรวจสอบแล้วทำให้ ประชาชนไม่ได้รับบริการสาธารณะจาก อปท.การมีอยู่ของหน่วยตรวจสอบก็เป็นการไม่จำเป็นและไม่ประหยัดต่อเงินแผ่นดิน
          …แต่อย่างไรก็ตาม..อาการกลัวข้อ 1 มากกว่าข้อ 2 ผู้ที่สมควรถูกติเตียนไม่น้อยกว่า มหาดไทย และหน่วยตรวจสอบ ก็คือ ตัวผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อปท.ที่เป็นอย่างนั้น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]