close

หน้าแรก

menu
search

สถ.ร่วม 3 สมาคมอปท.เดินงาน e-Service เชื่อมโยงข้อมูลเป็นระบบ Local Big Data

schedule
share

แชร์

          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ 3 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลักดันให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และสร้างแฟลตฟอร์ม การให้บริการสาธารณะเชื่อมโยงข้อมูลสร้างศูนย์กลาง Local Big Data ก้าวสู่รัฐดิจิทัล

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมหารือการส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม สถ.โดยมีผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้บริหาร/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ทั้ง 3 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ,สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจาก 76 จังหวัด 7,849 แห่ง ร่วมประชุม

 

สถ.ร่วม 3 สมาคมอปท.เดินงาน e-Service เชื่อมโยงข้อมูลเป็นระบบ Local Big Data

 

          รองอธิบดี สถ. กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และกระบวนการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความพร้อมด้านการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ที่เน้นกระบวนการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลท้องถิ่น “Local Big Data” และส่งเสริมการสร้าง Platform การให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก้าวไปสู่รัฐดิจิทัลตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565        

 

          พร้อมได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ  สาระสำคัญของกฎหมาย , การบังคับใช้กฎหมาย , แนวทางการเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ระยะเวลาการดำเนินการ และสาระสำคัญของมาตรฐานว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ โครงสร้างและบริการทางดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบราชการ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และภาคเอกชนเพื่อให้เข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวกและเท่าเทียม สอดรับกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมิติด้านหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDGs)

 

สถ.ร่วม 3 สมาคมอปท.เดินงาน e-Service เชื่อมโยงข้อมูลเป็นระบบ Local Big Data

 

          ในการประชุมครั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้มีการรับฟังความเห็นอย่างกว้างขวางจากผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ,ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ต่อมาตรฐานว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำความคิดเห็นไปประมวลเพื่อปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินการของส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งอำนาจหน้าที่ และบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

                            

             

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเท…

schedule
เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]