close

หน้าแรก

menu
search

พลาดเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ จะเสียอะไรบ้าง เช็กเลย!

schedule
share

แชร์

  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นที่ห่างหายไปนานถึง 8 ปี แม้ว่าจะมีการเลือกตั้งระดับชาติไปเมื่อต้นปี 2562 แต่ทว่า การเลือกตั้งอบจ.ที่กำลังจะมาถึงในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ มีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากการเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่านมา ทั้งไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกเขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องไปใช้ลงคะแนนเสียงยังภูมิลำเนาที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น

  หากไม่สามารถเดินทางมาใช้สิทธิได้ในวันที่ 20 ธันวาคม คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้ผู้นั้นต้องแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้แจ้งเหตุ เพื่อแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง (13-19 ธ.ค.) หรือภายใน 7 วันตั้งแต่วันเลือกตั้ง (21-27 ธ.ค.) โดยสามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ หรือจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน

  ผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ กกต.กำหนดให้ผู้นั้นถูกจำกัดสิทธิ 6 ประการ โดยมีระยะเวลา 2 ปี ได้แก่

  1. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น สว.
  2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
  3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
  5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ดังนั้นเพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิดังกล่าว สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้งได้ที่ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการอบจ. ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 หรือ เช็กที่เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักในการค้นหา หากพบความผิดปกติ สามารถดำเนินการยื่นคำร้องเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เป็นวันสุดท้าย และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด และสายด่วนเลือกตั้ง 1444

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เยาวชน ‘นครยะลา’ อวดศักยภาพ นายกฯ แนะ ‘อย่าถ่อมตน’

เยาวชน ‘นครยะลา’ อวดศักยภาพ นายกฯ แนะ ‘อย่าถ่อมตน’

นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยือน “นครยะลา” เยี่ยมชมอุท…

schedule
อธิบดี สถ. โร่แจงงบฯ 100 ล้าน สร้างฝายเอลนีโญทั่วประเทศ

อธิบดี สถ. โร่แจงงบฯ 100 ล้าน สร้างฝายเอลนีโญทั่วประเทศ

อธิบดี สถ. เผยกรณี ส.ส.นครศรีธรรมราช ตั้งข้อสงสัยการขอร…

schedule
ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

“วราวุธ” รมว.พม. นั่งหัวโต๊ะ อนุฯ ขับเคลื่อนสวัสดิการโด…

schedule
สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]