close

หน้าแรก

menu
search

แต่งดำประท้วง “ครม.” สกัดถ่ายโอน รพ.สต.ไป “อบจ.”

schedule
share

แชร์

          บุคลากร รพ.สต.ศรีสะเกษแต่งชุดดำเรียกร้อง นายกฯ ถ่ายโอน รพ.สต.ตามเป้า 117 แห่ง หลัง ครม.อนุมัติเพียง 13 แห่ง

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ มีกลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่เป็นสมาชิกของชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) จ.ศรีสะเกษ จำนวนกว่า 100 คน จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 117 แห่ง รวมตัวกันแต่งชุดดำถือป้ายประท้วงเรียกร้องให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เร่งรัดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต. จากสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปสังกัดยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 

แต่งดำประท้วง “ครม.” สกัดถ่ายโอน รพ.สต.ไป “อบจ.”

 

          นายเกียรติคุณ ทวี ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ภูมิซรอล ประธานชมรม รพ. สต. (ประเทศไทย) จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตามที่ อบจ.ศรีสะเกษ ได้รับการถ่ายโอนภารกิจให้บริหารจัดการด้านสาธารณสุข ซึ่งมี รพ.สต. ในสังกัดเดิม 117 แห่ง บุคลากร จำนวน 786 คน เป็นข้าราชการ 414 คน เป็นลูกจ้าง จำนวน 372 คน ในวันที่ 1 ต.ค. นี้ เป็นต้นไปนั้น

 

          ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อในที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมา ให้ อบจ.ศรีสะเกษ ปรับลดการรับถ่ายโอน จาก 117 แห่ง คงเหลือ 13 แห่ง รวมทั้งบุคลากร จาก 786 คน เหลือ 66 คน ซึ่งส่งผลทำให้กลุ่มแกนนำ ที่มีความสมัครใจและเต็มใจในการโอนย้ายในครั้งนี้ เกิดความไม่สบายใจ ต่างพร้อมใจแต่งชุดดำเพื่อแสดงจุดยืน พร้อมมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้ทบทวนการปรับลดจำนวน รพ.สต. และบุคลากร การถ่ายโอนในครั้งนี้ เพราะ รพ.สต. และบุคลากร ทุกคน ขอโอนย้ายสังกัดด้วยความสมัครใจ ตามข้อบัญญัติ ของกฎหมายทุกประการ

 

          โดยในหนังสือร้องเรียนมีใจความสำคัญว่า ชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) จังหวัดศรีสะเกษ ขอเรียนว่า สำนักงบประมาณไม่มีสิทธิปรับลดจำนวนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ภูมิซรอล และบุคลากรสมัครใจ จำนวน 11 คน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ แสดงเจตนาโดยชอบด้วยขั้นตอนกระบวนการขอรับถ่ายโอน และคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนฯ ภายใต้ กกถ. ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก็ได้พิจารณาอนุมัติชอบด้วยกฎหมาย และอำนาจหน้าที่แล้ว 

 

แต่งดำประท้วง “ครม.” สกัดถ่ายโอน รพ.สต.ไป “อบจ.”

 

          ชมรมโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (ประเทศไทย) จังหวัดศรีสะเกษจึงขอให้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้โปรด พิจารณา

 

          1. ทบทวนมติการเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อคราวการประชุมวันที่ 15 มีนาคม 2565

 

          2. พิจารณาสั่งการให้สำนักงบประมาณ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศ คกก.กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และรพ.สต.ให้แก่ อบจ. วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

 

          3. พิจารณาให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ภูมิซรอล บุคลากรสมัครใจถ่ายโอน จำนวน 11 คน ที่ อบจ.ศรีสะเกษ ขอรับถ่ายโอน ได้ถ่ายโอนให้ทัน ภายในปีงบประมาณ 2566 โดยไม่ให้มีส่วนราชการใดประวิงเวลาให้ชักช้า

 

          4. พิจารณาเห็นชอบกรอบวงเงินอุดหนุนทั่วไป แก่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และรพ.สต. ตามที่กำหนดการจัดสรรงบประมาณไว้ใน คู่มือหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และรพ.สต. ให้แก่ อบจ. วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ตามขนาดหน่วยบริการ โดยขนาดเล็ก ให้สนับสนุนงบประมาณ 1 ล้านบาท/ปี ขนาดกลางให้สนับสนุนงบประมาณ 1.5 ล้านบาท/ปี ขนาดใหญ่ให้สนับสนุน งบประมาณ 2 ล้านบาท/ปี

 

          ทั้งนี้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้แทนมารับหนังสือร้องเรียนดังกล่าว เพื่อพิจารณาหาทางออกร่วมกันต่อไป

 

แต่งดำประท้วง “ครม.” สกัดถ่ายโอน รพ.สต.ไป “อบจ.”

(ภาพจาก talknewsonline.com)

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมออนไลน์ ฟรี! เรื่อง “การเสริมพลั…

schedule
แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]