close

หน้าแรก

menu
search

แช่อยู่นาน ได้ทำงานเสียที คืนตำแหน่ง 7 นายกท้องถิ่น

schedule
share

แชร์

       เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 11/2562 เรื่อง ให้บุคคลกลับไปรับตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เดิมหลังจากหยุดปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44 สั่งให้ผู้บริหารและผู้ที่มีตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางคนหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ โดยใช้ระยะเวลานานเกือบ 5 ปี ล่าสุด ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ตรวจสอบไม่พบความผิด ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้บุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับไปปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิมหรือปฏิบัติหน้าที่เดิม ประกอบด้วย 

 1. นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
 2. นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
 3. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทุบรี
 4. นายจรีพร เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
 5. นายบุญเรียง บุตรศรี นายกเทศมนตรีตำบลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย
 6. นายสมภาร เคนหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
 7. นายประดับ กลิ่นขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
 8. นายสมศักดิ์ ธรรมเมธาพร สมาชิกเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
 9. นายสถิตย์ เฮียงราช ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 10. นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาลตำบลท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 11. ส.ต.ต.บุญส่ง ทศพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
 12. ว่าที่ ร.ต.ฑีชโยดม จันทกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
 13. ว่าที่ ร.ต.ชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
 14. ว่าที่ ร.ต.อุดุลย์ศุภเดช พงษ์ประเสริฐ รองปลัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
 15. จ่าเอก ยุทธศักดิ์ บุษนาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule
24 เมษายน วันเทศบาล “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

24 เมษายน วันเทศบาล “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วั…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]