close

หน้าแรก

menu
search

แจงละเอียด คาดวันเลือกตั้งท้องถิ่น

schedule
share

แชร์

       นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดงและนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยคนที่ 30 เปิดเผยกับ ผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ ถึงทิศทางการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ขณะนี้กฎหมายท้องถิ่นทั้ง 6 ฉบับมีผลบังคับใช้แล้ว ได้แก่ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 , พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 , พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 , พ.ร.บ.เทศบาล  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562, พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

       ทั้งนี้  พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด, พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา, พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และ พ.ร.บ.เทศบาล มีข้อกำหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเมื่อ กกต. ประกาศวันเลือกตั้งแล้ว ในขณะที่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร กำหนดให้ผู้ว่าราชการ กทม. และสมาชิกสภาฯ ยังคงดำรงตำแหน่งไปจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง เว้นแต่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย จะต้องลาออกจากตำแหน่งภายใน 3 วันนับแต่วันที่ กกต. ประกาศวันเลือกตั้ง

       ส่วนสำคัญคือ พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 11 ที่ระบุว่าให้จัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหมดได้หมดวาระการทำงานตามปกติไปแล้ว แต่ยังคงทำหน้าที่อยู่ตามประกาศหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 85/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว และคำสั่ง คสช. ที่ 1/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ จึงต้องมีการจัดการเลือกตั้ง หลังจาก กกต. ประกาศวันเลือกตั้งแล้วภายใน 60 วัน 

            

       เนื่องจากการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลอาจจะล่าช้า เพราะต้องรอ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งที่แน่นอนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ทำให้คาดว่ากว่าจะมีรัฐบาลใหม่ที่สมบูรณ์เป็นช่วงเดือนมิถุนายน หลังจากนั้น กกต. จะเป็นผู้ประกาศวันเลือกตั้งท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เมื่อ กกต. ประกาศวันเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นจะพ้นจากตำแหน่งทันที และหลังจากนั้นจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน ซึ่งน่าจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม

       นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง กล่าวต่อว่า คาดว่าจะมีการเลือกตั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และ กทม. ก่อน เพราะมีรูปแบบการเลือกตั้งที่คล้ายกันและมีเขตการเลือกตั้งที่แน่นอนอยู่แล้ว ส่วนของเทศบาล อบต. และเมืองพัทยา จะตามมาทีหลัง เนื่องจากการแบ่งเขตการเลือกตั้งบางเขตยังไม่เรียบร้อยดี ซึ่ง กกต. ต้องจัดการตรงนี้ก่อน และ กกต. น่าจะประกาศการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้ง อบจ. และ กทม. เรียบร้อยแล้ว ตนคาดว่าอย่างเร็วอาจจะเป็นช่วงปลายปี 2562 หรืออย่างช้าต้นปี 2563

       “สำหรับข้อสงสัยในส่วนของข้อห้าม ที่มิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นมาลงคะแนนให้ หรือชักชวนไม่ให้ไปลงคะแนน ตามมาตรา 65 ของ พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 นั้น ตามกฎหมายห้ามกระทำนับตั้งแต่วันที่ กกต. ประกาศวันเลือกตั้ง” นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดงกล่าว

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule
มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท.1 ลงนามระเบียบ มท. ว่าด้วยทุนส่งเสริมกิจการ อบต. ให้…

schedule
“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

ปากเกร็ด จัดแถลงข่าวประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ชวนแต่…

schedule
ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมและสัมมนาทา…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]