close

หน้าแรก

menu
search

เสวนาเพื่อคนท้องถิ่น “ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

schedule
share

แชร์

          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมประชุมส่งเสริมภาคีเครือข่าย “ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” เพื่อขยายแนวคิดในการดำเนินงานส่งเสริมเมืองน่าอยู่ฯ ให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพัฒนา รวมทั้งแนวทางการบูรณาการเชิงพื้นที่กับบทบาทภาคีเครือข่าย และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ แบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ แนวทางการดำเนินงานเพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนเป้าหมายเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

          กิจกรรมจะมีการจัดบรรยาย เสาวนา อภิปราย โดยนักวิชาการและนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรสู่แนวกันชนระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนจากผู้นำท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ อาทิ นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา, นายชัยวัฒน์ ขาดรัมย์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง, น.ส.อริญชย์ตรา จิรัชชยาทิวัตถ์ ปลัดอบต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และนางสมฤดี จันทร์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

 

          ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ สามารถเข้าร่วมฟังการประชุมและเสวนาผ่านระบบออนไลน์โปรแกรมซูม (Zoom) ได้ในวันที่ 29-30 กันยายน 2564

 

เสาวนาเพื่อคนท้องถิ่น “ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

 

เสาวนาเพื่อคนท้องถิ่น “ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

 

เสาวนาเพื่อคนท้องถิ่น “ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

 

 

 

 

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สช. รับสมัครคณะกรรมการฯ กลุ่มผู้แทน อปท.

สช. รับสมัครคณะกรรมการฯ กลุ่มผู้แทน อปท.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัคร คณะกรรมกา…

schedule
มหาดไทยชวนพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง ร่วมพิธีฯ 13 ต.ค.

มหาดไทยชวนพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง ร่วมพิธีฯ 13 ต.ค.

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว…

schedule
เตรียมคัดเลือก! สถานศึกษา อปท.ดีเด่น ด้านป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหายาเสพติด ปี 2562

เตรียมคัดเลือก! สถานศึกษา อปท.ดีเด่น ด้านป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหายาเสพติด ปี 2562

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นออกหนังสือถึงผู้ว่าราชก…

schedule
สถ. ย้ำ อปท. ดูแลวันสงกรานต์ เล่นน้ำปลอดภัย ปลอดเหล้า ไม่คุกคามทางเพศ

สถ. ย้ำ อปท. ดูแลวันสงกรานต์ เล่นน้ำปลอดภัย ปลอดเหล้า ไม่คุกคามทางเพศ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]