close

หน้าแรก

menu
search

เลือก “นายกฯ เมืองชัยนาท” เป็นกรรมการ ก.ก.ถ.คนใหม่  

schedule
share

แชร์

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมเพื่อเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมืองเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และตัวแทนนายกเทศมนตรีเมืองทั่วประเทศเข้าร่วมในการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ให้เป็นกรรมการใน ก.ก.ถ. ในฐานะผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมือง

 

เลือก “นายกฯเมืองชัยนาท” เป็นกรรมการ ก.ก.ถ.คนใหม่  

 

          ทั้งนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 กำหนดให้มี คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่กำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง รวมถึงการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง

 

          ซึ่งในคณะกรรมการฯ จะประกอบไปด้วย 1. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน 2. กรรมการโดยตำแหน่งจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 คน 3. กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 คน 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 คน

 

          ในส่วนของกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร 1 คน  ได้แก่ พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ผู้แทนเมืองพัทยา 1 คน ได้แก่ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา,  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 2 คน ได้แก่ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี และนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก, ผู้แทนเทศบาล 3 คน (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล) ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ด้านตัวแทนของเทศบาลตำบลอีก 1 คน และตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 5 คน ยังรอดำเนินการต่อไป

 

          สำหรับนายเจษฎา สี่พี่น้อง ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทมาแล้วหลายสมัย ในการเลือกตั้งเทศบาลครั้งล่าสุด ได้รับการเลือกตั้งโดยไร้คู่แข่ง ด้วยคะแนน 4,567 คะแนนเสียง

 

เลือก “นายกฯเมืองชัยนาท” เป็นกรรมการ ก.ก.ถ.คนใหม่  

 

เลือก “นายกฯเมืองชัยนาท” เป็นกรรมการ ก.ก.ถ.คนใหม่  

 

เลือก “นายกฯเมืองชัยนาท” เป็นกรรมการ ก.ก.ถ.คนใหม่  

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]