close

หน้าแรก

menu
search

เลือกตั้งสนามอบต. นายกฯ เก่าลงสมัครเกินครึ่ง

schedule
share

แชร์

          ปลัดมหาดไทยเผยยอดผู้สมัครนายก อบต. 12,309 คน เป็นอดีตนายก 2,811 คน คิดเป็นร้อยละ 53.03 และมีผู้สมัครรายใหม่ 9,498 คน

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พ.ย. 64 ว่า จากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 5,300 แห่งทั่วประเทศ โดยประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 นั้น

 

          จากระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งฯ (ระบบ ele) สามารถสรุปภาพรวมของข้อมูลการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ ได้ว่า จำนวนองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศ จำนวน 5,300 แห่ง มีจำนวนผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 12,309 คน โดยมีผู้สมัครฯ ที่เป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2,811 คน คิดเป็นร้อยละ 22.84 ของจำนวนผู้สมัครทั้งหมด (เมื่อเทียบกับจำนวน อบต. 5,300 แห่ง จะคิดเป็นร้อยละ 53.03) และเป็นผู้สมัครฯ รายใหม่ 9,498 คน คิดเป็นร้อยละ 77.16 ของจำนวนผู้สมัครทั้งหมด

 

          ซึ่งหากแยกจำนวนผู้สมัครฯ ที่สูงสุดในแต่ละภาค จะเห็นได้ว่า ภาคเหนือ – จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนผู้สมัครฯ สูงสุด 212 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนผู้สมัครฯ สูงสุด 554 คน ภาคตะวันตก – จังหวัดราชบุรี มีจำนวนผู้สมัครฯ สูงสุด 167 คน ภาคตะวันออก – จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจำนวนผู้สมัครฯ สูงสุด 147 คน ภาคใต้ – จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนผู้สมัครฯ สูงสุด 280 คน และภาคกลาง – จังหวัดนครสวรรค์ มีจำนวนผู้สมัครฯ สูงสุด 264 คน

 

          สำหรับจำนวนผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) มีจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 123,941 คน และหากแยกจำนวนผู้สมัครสมาชิกสภา อบต. ที่สูงสุดในแต่ละภาค จะเห็นว่า ภาคเหนือ – จังหวัดเชียงราย มีจำนวนผู้สมัครฯ สูงสุด 2,365 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนผู้สมัครฯ สูงสุด 6,779 คน ภาคตะวันตก – จังหวัดราชบุรี มีจำนวนผู้สมัครฯ สูงสุด 1,565 คน ภาคตะวันออก – จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจำนวนผู้สมัครฯ สูงสุด 1,538 คน ภาคใต้ – จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนผู้สมัครฯ สูงสุด 2,896 คน และภาคกลาง – จังหวัดนครสวรรค์ มีจำนวนผู้สมัครฯ สูงสุด 2,896 คน

 

          มหาดไทย ได้กล่าวเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีรายชื่ออยู่ โดยสามารถเข้าตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ และหากท่านใดไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ได้ สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยให้ยื่นหนังสือด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วัน ก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง (สามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1dCZXC9y5_BvX0r-PezoLumH_54i0HbLJ/view?usp=sharing) และหากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “สายด่วนเลือกตั้ง 1444” หรือเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]