close

หน้าแรก

menu
search

เมืองสองแคว เปิดใช้! ไฟข้ามถนน 13 จุด เสริมความปลอดภัย ปชช.

schedule
share

แชร์

          เทศบาลนครพิษณุโลก ยกระดับความปลอดภัย ติดตั้งสัญญาณไฟข้ามถนน 13 จุด ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน วอน ปชช. ให้ความร่วมมือหยุดรถตามสัญญาณไฟ

          การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยในปัจจุบัน ยังขาดกลไกและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม หรือในบางครั้งยังขาดประสิทธิภาพ โดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาและข้อจำกัดในเรื่องของข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ซึ่งหลายส่วนยังไม่ได้รับการพัฒนา หรือแม้กระทั่งการนำสิ่งที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามศักยภาพอย่างเต็มที่และสม่ำเสมอ

          โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นับเป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมีลักษณะการดำเนินงานทั้งที่เป็นเอกเทศและในรูปแบบของภาคีเครือข่าย ตามหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือในรูปแบบของการส่งเสริมสนับสนุน ทั้งนี้ เทศบาลนครพิษณุโลก (ทน.พิษณุโลก) เป็น อปท. อีกแห่งหนึ่งที่เล็งเห็นความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน จึงได้ดำเนินการป้องอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายจังหวัดพิษณุโลก โดยติดตั้งสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนภายในเขต ทน.พิษณุโลก และจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

          ด้าน ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ตามที่จังหวัดพิษณุโลกมีนโยบายต้องการให้ อปท. ลดอุบัติเหตุบนถนนในเขตพื้นที่ของตนเอง ทน.พิษณุโลก ได้จัดตั้งให้มีศูนย์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งจะมีการรณรงค์ในการตีเส้นทางม้าลาย การสวมหมวกกันน็อค ขณะนี้เทศบาลได้ดำเนินโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรข้ามถนนชนิดแอลอีดี พร้อมตู้ควบคุมการทำงาน จำนวน 13 จุด ภายในเขตเทศบาล จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ร่วมกันหยุดรถบริเวณสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนและบริเวณทางม้าลาย เพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาล   

          สำหรับจุดติดตั้งสัญญาณไฟจราจรข้ามถนนชนิดแอลอีดี 13 จุด ประกอบด้วย หน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี, หลังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่), หน้าตลาดเทศบาล 6 (ตลาดสถานีรถไฟ), หน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก, หน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (โรงเรียนวัดธรรมจักร), หน้าโรงเรียนผดุงราษฎร์ ถนนธรรมบูชา, หน้าโรงเรียนพุทธชินราช, หน้าโรงเรียนผดุงราษฎร์ ถนนพญาเสือ, หน้าตลาดเทศบาล 3 (ตลาดหลังห้างสรรพสินค้าท็อปแลนด์อาเขต), หน้าอนุสาวรีย์เจ้าพระยาจักรี, หน้าโรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์, หน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (โรงเรียนวัดท่ามะปราง) และหน้าโรงพยาบาลพุทธชินราช

          ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความตระหนักและป้องกันมิให้อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ กำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน เป็นวันที่ชาวโลกสมควรจะรำลึกนึกถึงผู้ถึงเหยื่อผู้เสียชีวิตและครอบครัว รวมถึงผู้บาดเจ็บจากอุบัติทางถนนในช่วงเวลาที่ผ่านมา เรียกว่า “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

อบจ.ฉะเชิงเทรา หารือแก้ปัญหามวลน้ำเค็มที่ไหลทะลักเข้าสู…

schedule
ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสาดน้…

schedule
เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยาร่วมกับเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ไ…

schedule
อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย เปิดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ระด…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]