close

หน้าแรก

menu
search

เมืองพัทยา อบรมเครือข่ายสุขภาพ ดูแลคนทุกกลุ่มในชุมชน

schedule
share

แชร์

เมืองพัทยา จัดอบรมเครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพและผู้นำออกกำลังกาย ภายใต้โครงการมหกรรมเครือข่ายสุขภาพชุมชน ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ต แอนด์ สปา พัทยา นำโดย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธาน โดยมีนายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเครือข่ายแกนนำสุขภาพ เข้าร่วมพิธีเปิด ซึ่งมีนายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทนปลัดเมืองพัทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน จังหวัดชลบุรี

          ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า การสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายชุมชนสุขภาพดี จำเป็นต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กร ชุมชน ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมและตระหนักในการสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายชุมชนสุขภาพดี โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน เป็นฐานรากในการดูแลสุขภาพให้กับชุมชน และเป็นทุนหนุนเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ในการสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้บุคคลทุกกลุ่มวัย สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มประชาชนขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา เพื่อจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่ จำนวน 48 โครงการ มีสมาชิก 700 คน ครอบคลุมทั้ง 4 เขตพื้น 42 ชุมชน

การอบรมครั้งนี้เป็นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสร้างกลไกความร่วมมือ การขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพของภาคีเครือข่ายแกนนำสุขภาพ และผู้นำออกกำลังกายในพื้นที่เมืองพัทยา ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการมหกรรมเครือข่ายสุขภาพชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพและผู้นำออกกำลังกาย จำนวน 100 คน ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ ในการสร้างความตระหนัก ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยมีแกนนำด้านสุขภาพในชุมชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ และสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาพที่เข้มแข็งขึ้นในชุมชน ให้เกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบในการดูแลสุขภาพต่อไป

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ดวงเฮง! อดีต ผอ. กองช่างเทศบาล ถูกรางวัลที่ 1 รับ 30 ล้านบาท

ดวงเฮง! อดีต ผอ. กองช่างเทศบาล ถูกรางวัลที่ 1 รับ 30 ล้านบาท

อดีต ผอ.กองช่างเทศบาลนครปากเกร็ด ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ร…

schedule
นครเชียงใหม่ เปิดตัว! รถฉีดน้ำทำความสะอาด EV

นครเชียงใหม่ เปิดตัว! รถฉีดน้ำทำความสะอาด EV

เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณถนนร…

schedule
นายกเล็กเมืองเก่า มอบอินทผาลัมลดอาการอ่อนล้า ช่วงเดือนรอมฎอน

นายกเล็กเมืองเก่า มอบอินทผาลัมลดอาการอ่อนล้า ช่วงเดือนรอมฎอน

“ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล” นายกเทศมนตรีนครพระนครศ…

schedule
ใจป้ำ! นายกเล็กราชบุรีมอบเงิน 600,000 บาท ให้ รพ.ศูนย์ราชบุรี

ใจป้ำ! นายกเล็กราชบุรีมอบเงิน 600,000 บาท ให้ รพ.ศูนย์ราชบุรี

“ศักดิ์ชัย พิศาลผล” นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พร้อมครอบค…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]