close

หน้าแรก

menu
search

เปิดโมเดล “หว้ากอไร้ถังขยะสู่ประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ” ท้องถิ่น อบต. เทศบาล ร่วมดำเนินการจัดการขยะ

schedule
share

แชร์

       นายเบญจพล พาลี ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้อกอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ณ หว้ากอ เตรียมร่วมมือกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการ “หว้ากอไร้ถังขยะสู่ประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการขยะตามแนวทางมิติใหม่ของชุมชนไทยไร้ถัง โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ณ หว้ากอ เป็นหน่วยงานสนับสนุนสำคัญของจังหวัดในการช่วยเผยแพร่ความรู้ไปสู่หน่วยงานราชการ โรงเรียน รวมทั้งในชุมชนในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการขยะผ่านกระบวนการจัดการขยะแบบไร้ถังขยะเพื่อเป้าประสงค์ให้ขยะต่างๆ ไปถึงหลุมฝังกลบน้อยที่สุด โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1.วัสดุย่อยสลายได้ เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ เศษอาหาร วิธีการคือ ฝังกลบ นำไปเลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยหมัก เผาถ่าน ทำน้ำหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน และก๊าซชีวภาพ 2.วัสดุรีไซเคิล

       รูปแบบการดำเนินงาน คือ นำไปจำหน่าย หรือบริจาค 3.ขยะใช้ไม่ได้ ควรใช้วิธีเก็บให้มิดชิด ส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเทศบาลกำจัด 4.ขยะเป็นพิษ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ยาหมดอายุ วิธีการคือ เก็บให้มิดชิด ส่งมอบให้ อบต. หรือ เทศบาลอย่างปลอดภัย 5.ขยะติดเชื้อ เช่น เข็มฉีดยา ปลาสเตอร์ยา วิธีการคือ เก็บให้มิดชิด ส่งมอบให้เทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาลต่างๆอย่างปลอดภัยต่อไป

       ปัจจุบัน อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ณ หว้ากอ เป็นสำนักงานไร้ถังขยะที่สำคัญของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และได้ขยายผลต่อยอดไปสู่การเกิดศาลากลางไร้ถังขยะ สำนักงานไร้ถังขยะ โรงเรียนไร้ถังขยะ และชุมชนไร้ถังขยะตามมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำมาเป็นต้นแบบของการจัดการขยะใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ยังจะดำเนินงานในเชิงรุกขยายผลไปยังภาคส่วนต่างๆเพิ่มเติม เพื่อขยายองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

นครยะลา ยกระดับสู่ Smart City เต็มรูปแบบ ก้าวสำคัญท้องถิ่นชายแดนใต้

นครยะลา ยกระดับสู่ Smart City เต็มรูปแบบ ก้าวสำคัญท้องถิ่นชายแดนใต้

เทศบาลนครยะลา แถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์มการจัดการเมืองอัจ…

schedule
นครยะลา ดูงานห้องเรียนนวัตกรรม เตรียมสร้าง ‘นวัตกร’

นครยะลา ดูงานห้องเรียนนวัตกรรม เตรียมสร้าง ‘นวัตกร’

นครยะลาศึกษาดูงาน ห้องเรียนนวัตกรรม FABLEARN LAB เพื่อส…

schedule
เมืองพระประแดง จับมือ ททท. จัดสงกรานต์ “รามัญ” สุดยิ่งใหญ่

เมืองพระประแดง จับมือ ททท. จัดสงกรานต์ “รามัญ” สุดยิ่งใหญ่

ทศบาลเมืองพระประแดงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จั…

schedule
อบจ.ระยองทุ่มงบ 5 ล้านหนุน อบต. สร้างตลาดกลางเกษตรระดับชุมชน

อบจ.ระยองทุ่มงบ 5 ล้านหนุน อบต. สร้างตลาดกลางเกษตรระดับชุมชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสนับสนุนงบฯ 5 ล้านบาท ก่อส…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]