close

หน้าแรก

menu
search

เปิดรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง นายก อบจ.วันแรก ทั่วประเทศ!

schedule
share

แชร์

  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครผู้ที่จะลงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นวันแรก ภาพรวมการรับสมัครทั่วประเทศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ ดังนี้

ภาคเหนือ

1.จังหวัดเชียงราย 

  เบอร์ 1 นายมงคลชัย ดวงแสงทอง อดีต ส.ว.เชียงราย

  เบอร์ 2 นางอฑิตาธร วันไชยธนวงค์ ในนามอิสระ (ลูกสาวนายสมบูรณ์  วันไชยธนวงศ์ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย)

  เบอร์ 3 นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ สายเพื่อไทย (สะใภ้นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย)

2.จังหวัดเชียงใหม่ 

  เบอร์ 1 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ในนามเพื่อไทย

  เบอร์ 2 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อดีตนายก อบจ.เชียงใหม่ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม

3.จังหวัดน่าน 

  เบอร์ 1 นายพิชิต โมกศรี อดีต ปลัดเทศบาลเมืองน่าน ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2  ดร.โสภณ ศรีมาเหล็ก อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 นายนพรัตน์ ถาวงศ์ อดีตประธานสภาจังหวัดน่าน ในนามเพื่อไทย

  เบอร์ 4 นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ผู้สมัครอิสระ 

4.จังหวัดพะเยา 

  เบอร์ 1  นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 นายณรงค์ นามวงศ์ ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 3 นายอัครา พรหมเผ่า กลุ่มฮักพะเยา

5.จังหวัดแพร่ 

  เบอร์ 1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ อดีตนายก อบจ.แพร่ กลุ่มฮักเมืองแป้

  เบอร์ 2 นายประสงค์ ชุ่มเชย ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ ในนามคณะก้าวหน้า

6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ อดีตนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน

7.จังหวัดลำปาง 

  เบอร์​ 1​ น.ส.ตวงรัตน์​ โล่ห์สุนทร​ ในนามเพื่อไทย

  เบอร์​ 2​ นายประยูร​ แก้วเดียว​

  เบอร์​ 3​ นายประสงค์​ มิ่งเชื้อ​

  เบอร์​ 4​ นายดาชัย​ เอกปฐพี​ 

8.จังหวัดลำพูน 

  เบอร์ 1  นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ในนามเพื่อไทย

  เบอร์ 2 พล.ต.ต.กริช กิตติลือ อดีต ผบก.ภ. จว.ลำพูน ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 น.ส.ชรินรัตน์ พุทธปวน ผู้สมัครอิสระ

9.จังหวัดอุตรดิตถ์

  เบอร์ 1 นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา อดีตนายก อบจ. อุตรดิตถ์

  เบอร์ 2 นายโปรย สมบัติ ผู้สมัครอิสระ อดีตสื่อมวลชนท้องถิ่น

………………………………………………………………………………………………    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  เบอร์ 1 นายชานุวัฒน์ วรามิตร  ในนามกลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้

  เบอร์ 2 นางสาวเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ในนามเพื่อไทย 

  เบอร์ 3 ดร.กิตติพร อินทะสีดา ผู้สมัครอิสระ

2.จังหวัดขอนแก่น 

  นายภัทรพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชษฐ

  น.ส.ณัฎฐณิชา สารบรรณ

  น.ส.กรชฎาพิชญ์ ภูมิเขต

  นายอัษฏางค์ แสวงการ

  นายชัยอนันต์ วูดเลย์ จูเนียร์

  นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ อดีต นายก อบจ.ขอนแก่น

3.จังหวัดชัยภูมิ 

  เบอร์ 1 นายอร่าม  โล่วีระ

  เบอร์ 2 พ.ต.อ.สรวิศ  มาอินทร์

  เบอร์ 3 นางปาริชาติ  ชาลีเครือ

  เบอร์ 4 นายสุชีพ  เศวตกมล 

4.จังหวัดนครพนม 

  เบอร์ 1 นายณพจน์สกร  ทรัพยสิทธิ์ ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ ทีมร่วมใจนครพนม

  เบอร์ 3 ดร.สมชอบ นิติพจน์ อดีตนายก อบจ. 2 สมัย

5.จังหวัดนครราชสีมา 

  เบอร์ 1 นายสาธิต ปิติวรา ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า อดีตผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิส พรรคอนาคตใหม่

  เบอร์ 2 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล ทีมร่วมสร้างโคราชโฉมใหม่ ภรรยาของนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์

  เบอร์ 3 นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ทีมรักโคราช อดีตนายก อบจ.นครราชสีมา

  เบอร์ 4 นายวิฑูร ชาติปฏิมาพงษ์ ทีมอิสระ 

6.จังหวัดบึงกาฬ 

  เบอร์ 1 คือนายอภิเดชรักษาโสม จากพรรคเพื่อไทย 

      เบอร์ 2 ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น จากคณะก้าวหน้า 

      เบอร์ 3. นางแว่นฟ้า ทองศรี จากพรรคภูมิใจไทย 

      เบอร์ 4. นายนิพนธ์ คนขยัน อดีต นายก.อบจ 

7.จังหวัดบุรีรัมย์ 

  นายประเสริฐ เลิศยะโส ในนามกลุ่ม เช้งบุรีรัมย์ ฟอร์สมาร์ทซิตตี้

8.จังหวัดมหาสารคาม 

  เบอร์ 1 นายทองหล่อ พลโคตร อดีต ส.ส. ไทยรักไทย 

  เบอร์ 2 นางคมคาย อุดรพิมพ์ อดีตนายก อบจ.มหาสารคาม

  เบอร์ 3 นายชยพล โบราณมูล 

  เบอร์ 4 ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

9.จังหวัดมุกดาหาร 

  เบอร์ 1 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะมุกดาธนพงศ์ ในนามเพื่อไทย

10.จังหวัดยโสธร 

  เบอร์ 1 นายวิเชียร สมวงศ์

  เบอร์ 2 นายสมหวัง จำปาหอม

  เบอร์ 3 นายสฤษดิ์ ประดับศรี

11.จังหวัดร้อยเอ็ด 

  เบอร์ 1 นายเอกภาพ พลซื่อ

  เบอร์ 2 นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์

  เบอร์ 3 นายมังกร ยนต์ตระกูล

12.จังหวัดเลย 

  เบอร์ 1 นายชวลิตย์ น้อยดี 

  เบอร์ 2 นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง

  เบอร์ 3 นายชลละวิชช์ ฤทธิศักดิ์ชลเดช

  เบอร์ 4 นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ 

  เบอร์ 5 นายจีระศักดิ์ น้อยก่ำ 

13.จังหวัดสกลนคร 

  เบอร์ 1 นายชัยมงคล ไชยรบ

  เบอร์ 2 นายชูพงษ์ คำจวง

  เบอร์ 3 นายณรงค์เดช อุฬารกุล

14.จังหวัดสุรินทร์ 

  เบอร์ 1 นายเจ้าจอม​ เตียวเจริญโสภา​ กลุ่มอิสระ​

  เบอร์ 2 นายมานพ​ แสงดำ​ คณะก้าวหน้าสุรินทร์​

  เบอร์ 3 นายวิโรจน์​ ศิลาอ่อน​ กลุ่มอิสระ​

  เบ​อร์ 4 นายเมธี​ สอนกิตต์ กลุ่มอิสระ​   

  เบอร์ 5 นายพรชัย​ มุ่งเจริญพร​ กลุ่มสุรินทร์รวมใจ

15.จังหวัดศรีสะเกษ 

  เบอร์ 1 นายไชยยงค์ เวชกามา 

  เบอร์ 2 นายชริน ไชยสิทธิ์ 

  เบอร์ 3 นายวิชิต ไตรสรณกุล 

  เบอร์ 4 นายวัชระ จันทราภาณุกร

16.จังหวัดหนองคาย 

  เบอร์ 1 นายยุทธนา ศรีตะบุตร

  เบอร์ 2 นายธนพล ไลละวิทย์มงคล 

  เบอร์ 3 นายกฤศภณ หล้าวงศา

17.จังหวัดหนองบัวลำภู 

  เบอร์ 1 นายสมเกียรติ เชษฐสุมน

  เบอร์ 2 นายพิเชษฐ์ แก้วพลน้อย

  เบอร์ 3 นายวุฒิพงษ์  ศิริสถิตย์

18.จังหวัดอุดรธานี 

  เบอร์ 1 นายชวนนท์ ศิริบาล ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 2 นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ คณะก้าวหน้าอุดรธานี

  เบอร์ 3 นายวิเชียร ขาวขำ กลุ่มเพื่อไทยอุดรธานี

19.จังหวัดอุบลราชธานี 

  นายกานต์ กัลป์ตินันท์

  น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ

  นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์

  นายบัณฑิต วิลามาศ

20.จังหวัดอำนาจเจริญ 

  เบอร์ 1 นายสว่าง นาคพันธ์

  เบอร์ 2 นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี

  เบอร์ 3 นางสาว วันเพ็ญ ตั้งสกุล 

………………………………………………………………………………………………    

ภาคกลาง 

1.จังหวัดกำแพงเพชร 

  เบอร์ 1 นายสุนทร รัตนากร อดีตนายก อบจ.

2.จังหวัดชัยนาท 

  นายอนุสรณ์ นาคาศัย

3.จังหวัดนครนายก 

  เบอร์ 1  นายวิเชษ บำรุงจิตร

  เบอร์ 2  นายสุรชัย ชูสกุล

  เบอร์ 3 นางสาวสมจิตต์ หนุนภักดี

  เบอร์ 4  นางสาวภัทธา สินสืบผล

  เบอร์ 5 นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร

  เบอร์ 6 นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์

  อีกหนึ่งรายยังไม่ชัดเจน

4.จังหวัดนครปฐม 

  เบอร์ 1 นายชัชวาล นันทะสาร

  เบอร์ 2 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์

  เบอร์ 3 นายพเยาว์ เนี๊ยแก้ว

5.จังหวัดนครสวรรค์ 

  เบอร์ 1 นายศรัญ ฤกษ์รัตการ

  เบอร์ 2 น.ส.สิริลักษณ์ บัณฑิตศิละศักดิ์ 

  เบอร์ 3 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์

6.จังหวัดนนทบุรี 

  เบอร์ 1 นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ

  เบอร์ 2 นายฉลอง เรี่ยวแรง

  เบอร์ 3 พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ

7.จังหวัดปทุมธานี 

  เบอร์ 1 นายชาญ พวงเพ็ชร์ ทีมปทุมรักไทย

  เบอร์ 2 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ทีมคนรักปทุม

8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  เบอร์ 1 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล

  เบอร์ 2 นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา

9.จังหวัดพิจิตร 

  เบอร์ 1 พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์

  เบอร์ 2 นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

10.จังหวัดพิษณุโลก 

  นายรัตนะ กาญจนรัตน์

  นายเติมสิน  แจ้งมีสุข

  นายณชพล พลอาสา

11.จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  เบอร์ 1 นายอัครเดช ทองใจสด

  เบอร์ 2 นายสมพร คำเนียม

12.จังหวัดลพบุรี 

  เบอร์ 1 น.ส.ศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย

  เบอร์ 2 นายฤทธ์ พัวพันธ์

13.จังหวัดสมุทรปราการ

  เบอร์ 1 นางนันทิดา แก้วบัวสาย

14.จังหวัดสมุทรสงคราม 

  เบอร์ 1 นางสาว สุกานดา   ปานะสุทธะ 

  เบอร์ 2  นายประเสริฐ  เติมธนะศักดิ์

  เบอร์ 3 นายพิสิฐ  เสือสมิง

  เบอร์ 4 นายอนุภาพ ลิขิตอำนวยชัย 

15.จังหวัดสมุทรสาคร 

  เบอร์ 1 นายเชาวรินทร์ ชาญสายชล

  เบอร์ 2 นายไพศาล สำราญทรัพย์ 

  เบอร์ 3 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์

  เบอร์ 4 นายอวยชัย จาตุรพันธ์

16.จังหวัดสิงห์บุรี 

  เบอร์ 1 นายอุดม จำปาสัก

  เบอร์ 2 นายศุภวัตน์ เทียนถาวร

17.จังหวัดสุโขทัย 

  นายมนู พุกประเสริฐ

18.จังหวัดสุพรรณบุรี 

  พลตรีเทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ์

19.จังหวัดสระบุรี 

  นางสาวปานิฐาณันท์ เทียมประเสริฐ

  นางสาวรมณีย์วรรณ โรจนดุล

  นางสาวมยุรี ตันฑ์พรชัย

  ดร.วิทูลย์   แก้วสุวรรณ 

  นายสัญญา บุญ-หลง ( อดีต นายก อบจ.นครนายก)

  นายจักรลภ ตันฑ์พรชัย

20.จังหวัดอ่างทอง 

  เบอร์ 1 นายสุรเชษ นิ่มกุล ทีมรักบ้านเกิด อดีตนายก อบจ. อ่างทอง

  เบอร์ 2 นายโยธิน เปาอินทร์ ในนามคณะก้าวหน้า

21.จังหวัดอุทัยธานี 

  นายเผด็จ นุ้ยปรี

………………………………………………………………………………………………    

ภาคตะวันออก

1.จังหวัดจันทบุรี 

  นางลัดดา จตุอุทัยศรี

  นายมานะ ชนะสิทธิ์

  นายธนภณ กิจกาญจน์ 

2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  เบอร์ 1 นายกิตติ เป้าเปรี่ยมทรัพย์ ทีมแปดริ้วโฉมใหม่

  เบอร์ 2 จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ กลุ่มแปดริ้วก้าวหน้า

3.จังหวัดชลบุรี 

  เบอร์ 1 นายวิทยา คุณปลื้ม 

  เบอร์ 2 นางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง 

4.จังหวัดตราด 

  นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ

  นายประทีป เลขาพันธ์

  นายสามารถ พงษ์วัน 

5.จังหวัดปราจีนบุรี 

  นางกฤษณ์กมล แพงศรี

  นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์

  นายสุนทร วิลาวัลย์ 

6.จังหวัดระยอง 

  นายปิยะ ปิตุเตชะ

  นางสว่างจิตต์ เลาหโรจนพันธ์ 

7.จังหวัดสระแก้ว

  เบอร์ 1  นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิช 

  เบอร์ 2 นายสมาน บูชารัตนชัย 

   ………………………………………………………………………………………………    

ภาคตะวันตก

1.จังหวัดกาญจนบุรี 

  เบอร์ 1 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ

2.จังหวัดตาก 

  เบอร์ 1 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ

  เบอร์ 2 นางศิริกุล อนุตรพงศ์

  เบอร์ 3 นายคริษฐ์ ปานเนียม 

3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  เบอร์ 1 นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ 

4.จังหวัดเพชรบุรี 

  เบอร์ 1 นายชัยยะ อังกินันทน์ ทีมรวมใจเพชร

5.จังหวัดราชบุรี 

  เบอร์ 1 นายอรรถพงศ์ ห้องริ้ว

  เบอร์ 2 นางภรมน นรการกุมพล

  เบอร์ 3 นายวิวัฒน์  นิติกาญจนา

………………………………………………………………………………………………    

ภาคใต้

1.จังหวัดกระบี่ 

  เบอร์ 1 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล 

2.จังหวัดชุมพร 

  เบอร์ 1  นายลิขิต ศรีชาติ กลุ่มผึ้งงาน

  เบอร์ 2 นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย ในนามอิสระ

3.จังหวัดตรัง

  เบอร์ 1  นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ ทีมกิจปวงชนคนใหม่ (ทีมนายกิจ หลีกภัย)

4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  เบอร์ 1 นายอำนวย ยุติธรรม

  เบอร์ 2 นางกนกพร เดชเดโช

  เบอร์ 3 นายอนันต์ ทองอุ่น

  เบอร์ 4 นายแพทย์อิสระ หัสดิน

  เบอร์ 5 นายนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์

5.จังหวัดนราธิวาส

  นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน 

6.จังหวัดปัตตานี 

  นายรุสดี สารอเอง

  นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี

7.จังหวัดพังงา 

  เบอร์ 1 นายสุทธิโชค ทองชุมนุม

  เบอร์ 2 นายธราธิป ทองเจิม

  เบอร์ 3 นายบำรุง ปิยนามวาณิช

8.จังหวัดพัทลุง

  เบอร์ 1 นายภุชงค์ วรศรี 

  เบอร์ 2 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร

  เบอร์ 3 นายกู้ชาติ ชายเกตุ 

9.จังหวัดภูเก็ต 

  เบอร์ 1 นายจิรายุส ทรงยศ ฃ

  เบอร์ 2 นายเรวัต อารีรอบ

  เบอร์ 3 นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์

10.จังหวัดระนอง 

  (รอข้อมูล)

11.จังหวัดสตูล 

  เบอร์ 1 นายเกตุชาติ เกศา

  เบอร์ 2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์

12.จังหวัดสงขลา 

  เบอร์ 1 นายจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์ ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2 พันเอก สุชาติ จันทรโชติกุล ทีมสงขลาประชารัฐ

  เบอร์ 3 นายไพเจน มากสุวรรณ์ ทีมพรรคประชาธิปัตย์

  เบอร์ 4 นางภัทรวรรณ ขำตรี ทีมเพื่อสังคม

13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  เบอร์ 1  นายวิเชียร จันทร์บัว

  เบอร์ 2  นายชุมพล กาญจนะ

  เบอร์ 3 นายมนตรี เพชรขุ้ม

  เบอร์ 4  นายสรรเสริญ ฤกษ์อุไร

  เบอร์ 5 นางจิรวรรณ สารสิทธิ์

  เบอร์ 6 นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว

14.จังหวัดยะลา 

  นายมุขตาร์ มะทา อดีตนายก อบจ.ยะลา ทีมยะลาพัฒนา

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]