close

หน้าแรก

menu
search

เปิดรับ อปท. ร่วมโครงการเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

schedule
share

แชร์

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมส่งเสริมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29-30 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยมี ดร.พรพิมล วราทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นประธานการประชุม เพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่าย และขยายแนวคิดในการดำเนินงานส่งเสริมเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

          ภายในงานมีการจัดเสวนาออนไลน์ กรณีศึกษาตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันข้อมูล และประสบการณ์แนวทางการดำเนินงาน ของพื้นที่ที่ขับเคลื่อนสู่เมืองน่าอยู่ที่มีการพัฒนาและการบูรณาการร่วมกันของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในท้องถิ่นจนประสบความสำเร็จ โดยมี นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน นางสาวสุนีรัตน์ รัตนะ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) นางสาวรชธกร ฐานะวร ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สระบุรี และนายมังกร ขจรเดช รองกรรมการ บริษัท หินอ่อน จำกัด ร่วมเสวนา

 

          รวมทั้งการศึกษาดูงานผ่านระบบออนไลน์ ในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ระหว่างชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล กรณีศึกษา บริษัทรีนิวคอยส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซับพลาย จำกัด ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่เป็นตัวอย่างที่ดีในมุมของผู้ประกอบการที่เข้าใจชุมชน สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี และการส่งเสริมโรงเรียนปลอดขยะ กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลทับมา เป็นกรณีศึกษาที่เป็นโมเดลในการจัดการขยะของชุมชนที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนกรณีศึกษา ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร อำเภอบ้านฉาง เพื่อเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนที่เอื้อเฟื้อต่อกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

 

          ทั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สมัครเข้าร่วมโครงการเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม ประจำปี 2565 เพื่อเสริมศักยภาพให้ อปท. ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองโดยใช้เกณฑ์ชี้วัดภายใต้ 4 องค์ประกอบ 35 ตัวชี้วัด ได้แก่ “เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เมืองแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี” มุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นเดือนก.พ. 65

 

          รางวัลสำหรับ อปท.ที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งสิ้น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับส่งเสริม ได้รับใบประกาศนียบัตร ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง และระดับแพลทินัม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

เปิดรับ อปท. ร่วมโครงการเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

   

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมออนไลน์ ฟรี! เรื่อง “การเสริมพลั…

schedule
แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]