close

หน้าแรก

menu
search

เทศบาลเมืองป่าตองผนึกกำลังเอกชน อนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง

schedule
share

แชร์

          เทศบาลเมืองป่าตองผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “Go Green Active” เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเล เช่น ปะการัง ดอกไม้ทะเล สัตว์น้ำใต้ทะเล และกำจัดขยะที่ตกค้างอยู่ใต้ทะเล และเป็นการเชิญชวนนักดำน้ำทั้งในประเทศและทั่วโลกร่วมกิจกรรมเพื่อบันทึกเป็นสถิติโลก Guinness World Records

 

          นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมโครงการ “Go green Active” กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้น้ำบริเวณหาดป่าตอง โดยมี พล.ร.ท.อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท เอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น จำกัด ริเริ่มโครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง ณ บริเวณหาดป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2565

 

          สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลในเชิงสุขภาพ สร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยว ประชาชน ผู้ประกอบการในการลดปริมาณขยะ เพื่อลดสภาวะโลกร้อน และให้เห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีจิตสำนึก รวมทั้งสร้างทัศนคติในการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเล เช่น ปะการัง ดอกไม้ทะเล สัตว์น้ำใต้ทะเล กำจัดขยะที่ตกค้างอยู่ใต้ทะเล และเป็นการเชิญชวนนักดำน้ำทั้งในประเทศและทั่วโลกร่วมกิจกรรมเพื่อบันทึกเป็นสถิติโลก Guinness World Recordsมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

เทศบาลเมืองป่าตองผนึกกำลังเอกชน อนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง

 

          นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลน หญ้าทะเล ชายหาด เกาะแก่งต่างๆ รวมทั้งพื้นที่ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลที่สำคัญ โดยเฉพาะแนวปะการังซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หลบภัย ของสัตว์น้ำนานาชนิด แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน และแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำที่ถือเป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวทะเล ดังนั้น กรมฯ ได้มีแนวคิดที่จะยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน จึงจับมือกับบริษัท เอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น จำกัด ริเริ่มโครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง บริเวณหาดป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

 

          สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลในเชิงสุขภาพ สร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยว ประชาชน ผู้ประกอบการในการลดปริมาณขยะ เพื่อลดสภาวะโลกร้อน และให้เห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีจิตสำนึก รวมทั้งสร้างทัศนคติในการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ ยกระดับกิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล รวมถึงสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการสร้างทัศนคติในการอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อมอย่างมีความรับผิดชอบตามหลักแนวคิด Go Green เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและบำบัดสิ่งแวดล้อมด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

เทศบาลเมืองป่าตองผนึกกำลังเอกชน อนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง

 

          ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล การจัดแสดงงานศิลปะจากขยะรีไซเคิล การแข่งขันดำน้ำชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา หรือ Open Water Princess Cup กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในแนวปะการัง เก็บขยะใต้ทะเล ชายหาด การดำน้ำปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการเก็บชิ้นส่วนปะการังที่แตกหัก และกิจกรรมดำน้ำติดตั้งซ่อมแซมทุ่นสำหรับผูกจอดเรือแทนการทิ้งสมอป้องกันไม่ให้ทิ้งสมอบนแนวปะการัง เป็นต้น พร้อมกันนี้ กรมฯ ได้เชิญนักดำน้ำอาสาสมัครของกรมฯ จำนวน 250 คน พร้อมทั้งสนับสนุนยานพาหนะสำหรับอาสาสมัครเครือข่ายนักดำน้ำ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ เรือยาง เรือ Diving Boat พลขับ อาหาร อุปกรณ์ดำน้ำ และทุ่นลอยเพื่อความปลอดภัยของนักดำน้ำและกำหนดจุดดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการัง

 

          ทั้งนี้ ได้มีนักดำน้ำและอาสาสมัครของกรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวน 315 คน ร่วมกันดำน้ำ 60 จุด ครอบคลุมพื้นที่แนวปะการัง 400 ไร่ โดยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม นักดำน้ำอาสาสมัครสามารถเก็บขยะทะเลรวมน้ำหนักทั้งสิ้น 2000 กก.

 

เทศบาลเมืองป่าตองผนึกกำลังเอกชน อนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง

 

          พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กล่าวว่า โครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง พร้อมกับปล่อยตัวกลุ่มนักดำน้ำเพื่อแข่งขันดำน้ำชิงถ้วย Open Water Princess Cup และดำน้ำเก็บขยะในแนวปะการัง เป็นโครงการที่ดีที่เลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่จัดกิจกรรม ที่มีนักดำน้ำเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลเป็นจำนวนมาก

 

          ด้านคุณสิริรักษ์ ศิริพงษ์ Managing Director บริษัท เอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล โดยเห็นว่าโครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง สอดคล้องกับภารกิจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต จึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมดำน้ำขึ้น โดยรูปแบบกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การดำน้ำเก็บขยะในแนวปะการัง การแข่งขันดำน้ำชิงถ้วยพระราชทาน Open Water Princess Cup ดำเนินการวัดผลจากความสำเร็จของภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

 

เทศบาลเมืองป่าตองผนึกกำลังเอกชน อนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง

                                              

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

อบจ.ฉะเชิงเทรา หารือแก้ปัญหามวลน้ำเค็มที่ไหลทะลักเข้าสู…

schedule
ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสาดน้…

schedule
เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยาร่วมกับเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ไ…

schedule
อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย เปิดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ระด…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]