close

หน้าแรก

menu
search

เทศบาลนครอุบลราชธานี จับมือ 4 องค์กร MOU มุ่งสู่นครไร้สาย

schedule
share

แชร์

  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นตัวแทนจากเทศบาลเพื่อร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ใน “โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี” ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เทศบาลนครอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

  โครงการก่อสร้างดังกล่าวจะเริ่มในปี 2563 – 2564 ด้วยงบประมาณรวม 264 ล้านบาท ประกอบด้วย งบสนับสนุนด้านการก่อสร้างด้านระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 146 ล้านบาท และงบสนับสนุนด้านระบบงานโยธาจากเทศบาลนครอุบลราชธานี 118 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมงบประมาณในด้านการสื่อสาร ไฟส่องสว่าง และการปรับปรุงภูมิทัศน์

  สำหรับพื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินแบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ ถนนสายวัฒนธรรม บริเวณช่วงวงเวียนน้ำพุ ถึงถนนชยางกูร (ช่วงแยกตัดถนนสุริยาตร์) ระยะทาง 1.4 กม. และรอบทุ่งศรีเมืองช่วงถนนเขื่อนธานี ถึงถนนพโลรังฤทธิ์ ระยะทาง 1.7 กม. ซึ่งถือเป็นการนำร่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากระบบไฟฟ้า และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงเป็นการส่งเสริมประเพณีและการท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างงานประเพณีแห่เทียนพรรษาด้วย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule
ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

สส.ก้าวไกล ฉายภาพเส้นทางภาษีเทียบเงิน 100 บาท ถึงมือท้อ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]