close

หน้าแรก

menu
search

เทศบาลนครอุดรธานี และเครือข่าย ประกาศ ยกระดับ GPPเป็น 2 เท่าในปี 2572 ใช้ เมืองไมซ์ ”เมืองเขียว” เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

schedule
share

แชร์

       นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวในโอกาสเป็นประธานการลงนามกฎบัตรอุดรธานีร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนว่า จังหวัดจะนำนโยบายการพัฒนาของกฎบัตรอุดรธานีจำนวน 6 ข้อที่ต้องดำเนินการให้บรรลุ ได้แก่ การยกระดับการพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางไมซ์และเมืองเขียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า การยกระดับการจ้างงานในธุรกิจไมซ์และกลุ่มเศรษฐกิจสีเขียวให้ไม่ต่ำกว่ากรุงเทพมหานคร การลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้จาก 22 เท่าลงมาเหลือ 15 เท่า การพัฒนาพื้นที่ชั้นในของเทศบาลนครอุดรธานี เป็นศูนย์กลางไมซ์(MICE Special District) เป็นเมืองแห่งการเดิน โดยมีค่า walk score ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน และการลดภาระการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดยจะบรรจุเป้าหมายดังกล่าวในแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุดรธานี

       โดยการร่วมลงนามในครั้งนี้มี สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เทศบาลนครอุดรธานี สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สมาคมการผังเมืองไทย พร้อมด้วยเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานี สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เครือข่ายมาดีอีสาน และเครือข่ายอุดร 2029 โดยใช้กิจการไมซ์และเมืองเขียวเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนา

       นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย ในฐานะหัวหน้าโครงการพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ในการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม (SG-ABC) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า กฎบัตรได้กำหนดสาขาการพัฒนาจำนวน 10 สาขาเพื่อเป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายอุดรธานีเมืองไมซ์และเมืองเขียว สาขาไมซ์ (MICE) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่อยู่อาศัยและที่อยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับรายได้ (Housing & Affordable Housing) คมนาคมขนส่งสีเขียว (Green Transportation) พลังงานสีเขียว (Green Energy) เกษตร อาหารปลอดภัย และเครือข่ายอาหารท้องถิ่น (Agriculture, Green & Safety Food, Food and Local Food Stuffs) อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Economy) สวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่สีเขียว (Park, Public Space and Green Space) โครงสร้างพื้นฐานเขียว (Green Infrastructure) และสาขาการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง (Urban Revitalization)

       ทั้งนี้ นายอิทธิพล ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า เทศบาลมีความพร้อมในการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ชั้นในของเทศบาลนครให้เป็นเมืองแห่งการเดิน (Udonthani walkable city) และปรับปรุงพื้นที่ย่านยูดีทาวน์และถนนประจักษ์ศิลปาคมให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางของไมซ์ โดยในงบประมาณปี 2563 เทศบาลได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำสายไฟฟ้าลงดิน และได้จัดเตรียมงบประมาณไว้ 30 ล้านบาทเพื่อการปรับปรุงทางเดินบริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคมและถนนทองใหญ่ให้ได้มาตรฐาน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule
24 เมษายน วันเทศบาล “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

24 เมษายน วันเทศบาล “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วั…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]