close

หน้าแรก

menu
search

เทศบาลนครรังสิต ชงจัดงบ 27 ล้าน แจกเยียวยาโควิดครอบครัวละ 1 พันบาท

schedule
share

แชร์

  นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า จาก สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ได้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก ปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เพื่อหารือในการกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

  โดยตั้งงบประมาณเบื้องต้นในการดำเนินการครั้งนี้ประมาณ 27 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ครอบครัวละ 1,000 บาท ทั้งนี้ ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 80,000 คน จำนวนรวมกว่า 50,000 หลังคาเรือน

  ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยคณะอนุกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่งเทศบาลนครรังสิต ที่ 1400/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งทำหน้าที่ เสนอ รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง ในเรื่องการดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และนำเสนอให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามคำสั่งเทศบาลนครรังสิต ที่ 2726/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวฯ อนุมัติให้การช่วยเหลือแล้วเทศบาลฯ จะได้นำเรื่องเสนอเข้าสภาเทศบาลนครรังสิตพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสมต่อไป

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

อบจ.ฉะเชิงเทรา หารือแก้ปัญหามวลน้ำเค็มที่ไหลทะลักเข้าสู…

schedule
ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสาดน้…

schedule
เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยาร่วมกับเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ไ…

schedule
อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย เปิดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ระด…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]