close

หน้าแรก

menu
search

เทศบาลตำบลพระแท่น สุดยอดชุมชนต้นแบบ “1 ตำบล 100 คน งดเหล้า”

schedule
share

แชร์

  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ห้อง Portal ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) จัดเวที จัดการความรู้สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น “1 ตำบล 100 คนงดเหล้า” ภายใต้แนวทางขับเคลื่อน “ลดเมา…เพิ่มสุข 4 สร้าง 1 พัฒนา” ประจำปี 2562  ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส.ที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ทั่วประเทศ

  นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวว่า แนวทางขับเคลื่อน 4 สร้าง 1 พัฒนา คือ 1. สร้างต้นแบบ 2. สร้างเส้นทางปลอดภัย 3. สร้างระบบช่วยเลิกโดยชุมชน 4. สร้างกฎกติกามาตรการทางสังคมและการบังคับใช้กฎหมาย ส่วน 1 พัฒนา คือการพัฒนา 4 องค์กรหลัก (ท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยงาน และกลุ่มองค์กรชุมชน) สร้างชุมชนลดเมา เพิ่มสุข ซึ่งเป็นวิธีการในระดับพื้นที่ที่ สสส.ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นกลไกร่วมกับภาคีในระดับพื้นที่ ด้วยการบูรณาการเข้าสู่งานประจำอันเป็นภารกิจของ อปท. ในปีนี้มีเป้าหมายรณรงค์ให้เกิด 1 ตำบล 100 คนงดเหล้า โดยใช้โอกาสช่วงเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้น

  ในงานนี้ มีการมอบเกียรติบัตร “สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น” 3 ประเภท ได้แก่ 1. สุดยอดผู้นำต้นแบบเลิกเหล้า 2. สุดยอดคนต้นแบบ และ 3. สุดยอดชุมชนต้นแบบ และมีการประกาศความมุ่งมั่น “สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น 1 ตำบล 100 คนงดเหล้า” โดยมี อปท. ที่ร่วมรณรงค์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 105 อปท. ประกอบด้วย นายกฯ หรือ ปลัด อปท. นักวิชาการ สุดยอดผู้นำ “ลดเมา เพิ่มสุข” จำนวน 400 คน

  โดยนายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และนายสมพิศ นิยมสุข นักวิชาการโครงการ นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมจัดนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมเวทีจัดการความรู้ ในกิจกรรมตลาดความรู้ “ลดเมา เพิ่มสุข ชุมชนจัดการได้” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการความรู้การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ และลดอุบัติเหตุโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางการขับเคลื่อน “ลดเมา เพิ่มสุข” ในพื้นที่เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

  จากผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดอุบัติเหตุในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพระแท่น ทำให้เทศบาลตำบลพระแท่นได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “สุดยอดชุมชนต้นแบบ” และนายสมพิศ นิยมสุข ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “สุดยอดผู้นำต้นแบบเลิกเหล้า” ในการจัดเวทีจัดการความรู้สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น “1 ตำบล 100 คนงดเหล้า” ในครั้งนี้ด้วย

(ขอบคุณภาพจาก เพจเทศบาลตำบลพระแท่น) 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เมืองเบตง รณรงค์งดช่วยขอทาน

เมืองเบตง รณรงค์งดช่วยขอทาน

รองนายกฯ เมืองเบตง นำทีม สท. – พม.ยะลา ลงพื้นที่รณรงค์จ…

schedule
นครสุราษฎร์ พัฒนาศักยภาพสูงวัยสู่สังคม Active Aging

นครสุราษฎร์ พัฒนาศักยภาพสูงวัยสู่สังคม Active Aging

นายกฯ เล็ก เมืองร้อยเกาะ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่…

schedule
ทม.น่าน เปลี่ยน “ขยะกระทง” สู่ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

ทม.น่าน เปลี่ยน “ขยะกระทง” สู่ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

ทม.น่าน จับมือ รร.ในสังกัด ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในมิต…

schedule
นครยะลา ยกระดับสู่ Smart City เต็มรูปแบบ ก้าวสำคัญท้องถิ่นชายแดนใต้

นครยะลา ยกระดับสู่ Smart City เต็มรูปแบบ ก้าวสำคัญท้องถิ่นชายแดนใต้

เทศบาลนครยะลา แถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์มการจัดการเมืองอัจ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]