close

หน้าแรก

menu
search

เตรียมฉีด “ไฟเซอร์” นักเรียน 12-18 ปี สังกัดอปท.

schedule
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0816.3/ว2067 ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

          เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้จัดหาวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียนและนักศึกษาอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จึงขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสถานศึกษาจัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการรับวัคซีนให้ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งขออนุญาตให้นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ผ่านกระบวนการทำแบบสำรวจ ใบยินยอมรับวัคซีน และแบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีน ซึ่งจะเริ่มฉีดได้ในเดือนต.ค. นี้ ตามไทม์ไลน์

 

          6-7 ก.ย. สถานศึกษาจัดทำข้อมูลรายชื่อ/จำนวนนักเรียน

          11-22 ก.ย. ประชาสัมพันธ์สร้างการรู้เรื่องวัคซีนกับผู้ปกครอง

          22-24 ก.ย. แจ้งผู้ปกครองอนุญาตให้นักเรียนรับวัคซีน (แสดงความยินยอม)

          25-27 ก.ย. สถานศึกษารายงาน อปท.สรุปรายชื่อนักเรียนที่ต้องการฉีดวัคซีน แล้วรายงาน สถจ.

          28-29 ก.ย. สถจ.สรุปรายชื่อและจำนวนนักเรียนแจ้ง ศธจ.+สสจ.

          1 ต.ค. อปท.และสถานศึกษาเตรียมความพร้อมด้านสถานที่

          4 ต.ค. เริ่มฉีดวัคซีน

 

เตรียมฉีด “ไฟเซอร์” นักเรียน 12-18 ปี สังกัดอปท.

เตรียมฉีด “ไฟเซอร์” นักเรียน 12-18 ปี สังกัดอปท.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

“วราวุธ” รมว.พม. นั่งหัวโต๊ะ อนุฯ ขับเคลื่อนสวัสดิการโด…

schedule
สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]