close

หน้าแรก

menu
search

เตรียมงบฯ 1,700 ล้าน หนุนท้องถิ่นรับมือไฟป่า

schedule
share

แชร์

        คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ เผย มท. ตั้งงบฯ 1,700 ลบ. ให้ “ท้องถิ่น” เตรียมรับมือปัญหาไฟป่าปี 67 ตามภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่า คาดนายกฯ พร้อมสนับสนุน

          รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ให้สัมภาษณ์ประเด็น “ฝุ่นมา(อีก)แล้ว เตือนภัย รับมือ” ในรายการ เรื่องดังหลังข่าว ทางช่อง NBT  โดยเปิดเผยว่า ในปี 2567 ฤดูไฟป่าอาจจะเริ่มในช่วงปลายเดือนมกราคม และเกิดขึ้นมากที่สุดในช่วงเดือนเมษายน ตรงกับช่วงภาวะเอลนีโญที่มีอากาศแห้งและแล้ง โดยเป็นภาวะที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดไฟป่ามากเป็นพิเศษ ถ้าไม่วางแผนกันตั้งแต่ตอนนี้ การป้องกันและควบคุมป่าในช่วงเวลานั้นคงไม่มีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่ปัญหาฝุ่น PM 2.5”

มท. ตั้งเงินอุดหนุนท้องถิ่น 1,700 ลบ.

          รศ.ดร.ธนพร กล่าวต่อว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในพื้นที่ โดยมี อปท. ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไฟป่าถึง 2,342 แห่ง ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุม ก.ก.ถ. มีมติเห็นชอบให้มีการถ่ายโอนภารกิจการป้องกันและควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนทั้งหมดไปให้กับ อปท. และมีการจัดสรรงบประมาณให้กับ อปท. 2,342 แห่ง จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ในการดับไฟ

          ในร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2567 ที่กำลังจะเข้าการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้พิจารณาจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโดยคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่กรมป่าไม้จัดทำอัตราราคาต่อหน่วย ดังนี้ พื้นที่ป่าตั้งแต่ 1  – 49,999 ไร่ จำนวน 638,500 บาท/แห่ง ถ้าดูแลพื้นที่ป่าตั้งแต่ 50,000 – 100,000 ไร่ จำนวน 1,249,000 บาท/แห่ง และ 100,000 ไร่ขึ้นไป จำนวน 1,865,500 บาท/แห่ง รวม 1,709 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณเหล่านี้จะนำไปดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่าใน 5 เรื่อง ได้แก่

  1. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า จัดหาอาสาสมัครท้องถิ่นควบคุมไฟป่า โดยเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร มีการจัดโครงสร้างหน่วยงานรับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมไฟป่า จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ครบถ้วนตามหน้าที่ และกำหนดวิธีการปฏิบัติตามหน้าที่และขั้นตอนต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  2. การจัดหาอุปกรณ์ เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมไฟป่า จัดฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นควบคุมไฟป่าให้มีความรู้ด้านทฤษฎี และวิชาการด้านไฟป่าควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า เช่น การรวบรวมเชื้อเพลิง การวางแผน การชิงเผา
  4. กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและควบคุมไฟป่า จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟป่า สถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานและแนวทางการป้องกันไฟป่า เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์
  5. กิจกรรมการจัดชุดเฝ้าระวัง ลาดตระเวน และดับไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสม่ำเสมอ โดยเพิ่มความเข้มข้นในช่วงฤดูไฟป่า เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบเผาป่า และสามารถตรวจพบเหตุไฟป่าได้ทันท่วงทีสามารถควบคุมไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว ไฟไม่ขยายวงกว้าง และควบคุมได้ง่าย ลดผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงมกราคม – พฤษภาคม ของทุกปี

          “งบประมาณประจำปี 2567 ที่ตั้งไป จะเป็นค่าอาหารและค่าเสี่ยงภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นเหล่านั้น นี่คือสิ่งที่ มท. ตั้งงบประมาณไปให้ 1,700 ล้านบาท เพื่อให้ อปท. นำไปใช้สอยในการดำเนินการทั้ง 5 เรื่อง” รศ.ดร.ธนพร กล่าว

คาดรัฐบาลจะให้การสนับสนุนแน่นอน

          สำหรับบทบาทของรัฐบาลเรื่องการป้องกันและควบคุมไฟป่า รศ.ดร.ธนพร ระบุว่า ทิศทางของรัฐบาลมีความชัดเจนเป็นอย่างมากมากในเรื่องไฟป่า ทั้งนี้ เพื่อกำจัดต้นตอของ PM 2.5 ตนคาดว่านายกรัฐมนตรีจะให้การสนับสนุน 2 เรื่อง คือ เรื่องงบประมาณดังที่กล่าวไปแล้ว และเรื่องพื้นที่ป่าที่อยู่ในการดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) เพราะทราบว่าจะมีการทำโครงการนำร่อง เรื่อง การร่วมกันทำงานในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ระหว่าง อปท. อส. และจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่รอบดอยสุเทพและรอบดอยอินทนนท์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ อปท. 17 แห่ง โดยมีนัดหารือกันในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 และคาดว่านายกฯ คงให้การสนับสนุนความร่วมมือกันในครั้งนี้ เพราะจุดเกิดไฟป่าอีกจุด ซึ่งหนาแน่นมากกว่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ คือ เขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

          “ฉะนั้นในปีนี้ หากเริ่มจากดอยสุเทพที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ โดยสามารถควบคุมไฟป่าที่ดอยสุเทพได้ ผมคิดว่ามันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชน และเกิดประสิทธิภาพกับงานของรัฐบาล เพราะฉะนั้นแล้วก็มั่นใจว่ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนใน 2 แนวทางนี้แน่นนอน” รศ.ดร.ธนพร กล่าว

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

“วราวุธ” รมว.พม. นั่งหัวโต๊ะ อนุฯ ขับเคลื่อนสวัสดิการโด…

schedule
สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]