close

หน้าแรก

menu
search

เช็กเลย! 20 จังหวัด เข้ารอบสุดท้ายรางวัล “จังหวัดสะอาด” ปี 2563

schedule
share

แชร์

          สถ. เปิดรายชื่อ 20 จังหวัดจาก 5 ภูมิภาค เข้ารอบสุดท้ายการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2563

 

          วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีกรอบการดำเนินงาน 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง การลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะ กลางทาง มีการจัดทำระบบเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

          

          โดยให้จังหวัดขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าว ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอย จึงได้มีการจัดการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจโดยประกาศเกียรติคุณให้แก่จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด

 

          คณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานของจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” รอบคัดเลือก โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 20 จังหวัดใน 5 ภูมิภาคที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดในรอบระดับประเทศ ประกอบด้วย

 

ภาคเหนือ : จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดลำพูน จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอุดรธานี

ภาคกลางและภาคตะวันตก : จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี

ภาคตะวันออก : จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดตราด และจังหวัดสมุทรปราการ

ภาคใต้ : จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชุมพร และจังหวัดสตูล

 

          จังหวัดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบการประกวดในระดับประเทศ ล้วนแล้วแต่ผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างเข้มข้น ถือได้ว่าเป็นจังหวัดสะอาดต้นแบบในแต่ละภูมิภาค ทั้งในด้านการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน, การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน, การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย, การนำนวัตกรรมหรือกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย, การจัดการขยะอันตรายชุมชน, การจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปจนถึงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่

 

          การประกวดในระดับประเทศ จะเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม และเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินได้ ดังนั้น การดำเนินการตรวจประเมินการประกวดจะดำเนินการผ่านระบบ Web Conference มีเกณฑ์การประเมินในรอบสุดท้าย ประกอบด้วย การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัด กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม การริเริ่มนวัตกรรม แปลกใหม่ที่สามารถนำมาใช้อย่างประสบความสำเร็จในพื้นที่และมีการใช้อย่างแพร่หลาย การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนด้านขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม เพื่อคัดเลือกจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นจำนวน 3 อันดับและชมเชย 1 รางวัลของแต่ละภาค พร้อมทั้งจัดพิธีมอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณภายในเดือนกันยายนนี้

 

เช็กเลย! 20 จว.เข้ารอบสุดท้าย รางวัล “จังหวัดสะอาด” ปี 2563

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule
ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

สส.ก้าวไกล ฉายภาพเส้นทางภาษีเทียบเงิน 100 บาท ถึงมือท้อ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]