close

หน้าแรก

menu
search

เช็กเลย! วันเงินเดือน – เงินบำนาญออก ปี 2563

schedule
share

แชร์

 เพจเฟซบุ๊กกรมบัญชีกลาง เผยแพร่ภาพปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563  และปฏิทินการจ่ายบำนาญประจำเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ รวมถึงผู้ที่มีสิทธิรับบำนาญ สามารถตรวจสอบวันที่จะได้รับเงินจากกรมบัญชีกลางในแต่ละเดือน ตลอดปี 2563 ได้ที่นี่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]