close

หน้าแรก

menu
search

เช็กรายชื่อ! กกต.รับรองผลเลือกตั้ง นายก อบจ. – ส.อบจ. มีใครบ้าง?

schedule
share

แชร์

  วันที่ 20 มกราคม 2564 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการโดย กกต.กลาง ประกอบด้วย นายก อบจ. 29 จังหวัด ได้แก่ ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครนายก จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกระบี่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดพะเยา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำพูน จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง จังหวัดสุโขทัย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และ สมาชิก อบจ. 1,949 คน ตรวจสอบรายชื่อได้ดังนี้ (กดลิ้งในแต่ละจังหวัดเพื่อดูรายชื่อ)

กระบี่

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ > นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ > ครบทั้ง 24 คน

กาญจนบุรี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  > รับรองผล 20 คน จากทั้งหมด 30 คน

กาฬสินธุ์

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  > รับรองผล 29 คน จากทั้งหมด 30 คน

กำแพงเพชร

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  > นายสุนทร รัตนากร

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร > รับรองผล 26 คน จากทั้งหมด 30 คน

ขอนแก่น

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น > นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น > รับรองผล 36 คน จากทั้งหมด 42 คน

จันทบุรี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี > นายธนภณ กิจกาญจน์

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี > ครบทั้ง 30 คน

ฉะเชิงเทรา

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา > รับรองผล 28 คนจากทั้งหมด 30 คน

ชลบุรี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี > รับรองผล 38 คนจากทั้งหมด 42 คน

ชัยนาท

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท > นายอนุสรณ์ นาคาสัย

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท > รับรองผล 22 คนจากทั้งหมด 24 คน

ชัยภูมิ

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ > รับรองผล 22 คนจากทั้งหมด 36 คน

ชุมพร

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร > รับรองผล 25 คนจากทั้งหมด 30 คน

เชียงราย

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย > รับรองผล 28 คนจากทั้งหมด 36 คน

เชียงใหม่

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ > รับรองผล 21 คนจากทั้งหมด 42 คน

ตรัง

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง > รับรองผล 23 คน จากทั้งหมด 30 คน

ตราด

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด > นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด > รับรองผล 22 คน จากทั้งหมด 24 คน

ตาก

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก > นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก > ครบทั้ง 30 คน

นครนายก

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก > นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก > รับรองผล 22 คน จากทั้งหมด 24 คน
ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก (เพิ่มเติม 1 คน) > รับรองผล 23 คน จากทั้งหมด 24 คน

นครปฐม

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม > รับรองผล 11 คน จากทั้งหมด 30 คน

นครพนม

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม > รับรองผล 20 คน จากทั้งหมด 30 คน

นครราชสีมา

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา > นางยลดา หวังศุภกิจโกศล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา > รับรองผล 43 คน จากทั้งหมด 48 คน

นครศรีธรรมราช

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช > รับรองผล 35 คน จากทั้งหมด 42 คน

นครสวรรค์

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ > พลตำรวจเอก สมศักดิ์ จันทะพิงค์

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ > รับรองผล 33 คน จากทั้งหมด 36 คน

นนทบุรี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี > รับรองผล 20 คน จากทั้งหมด 36 คน

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  (เพิ่มเติม 1 คน ) > รับรองผล 21 คน จากทั้งหมด 36 คน

นราธิวาส

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส > รับรองผล 28 คน จากทั้งหมด 30 คน

น่าน

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน > รับรองผล 21 คน จากทั้งหมด 24 คน

บุรีรัมย์

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ > รับรองผล 40 คน จากทั้งหมด 42 คน

บึงกาฬ

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ > รับรองผล 24 คนจากทั้งหมด 20 คน

ปทุมธานี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี > รับรองผล 12 คน จากทั้งหมด 36 คน

ประจวบคีรีขันธ์

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  > รับรองผล 25 คน จากทั้งหมด 30 คน

ปราจีนบุรี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี > นายสุนทร วิลาวัลย์

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี > รับรองผล 23 คน จากทั้งหมด 24 คน

ปัตตานี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี > นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี > ครบทั้ง 30 คน

พระนครศรีอยุธยา

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  > รับรองผล 25 คน จากทั้งหมด 30 คน

พะเยา

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา > นายอัครา พรหมเผ่า

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  > ครบทั้ง 24 คน

พังงา

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา  > ครบทั้ง 24 คน

พัทลุง

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดัทลุง > ครบทั้ง 30 คน

พิจิตร

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร > รับรองผล 19 คน จากทั้งหมด 30 คน

พิษณุโลก

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก > นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  > ครบทั้ง 30 คน

เพชรบุรี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี > นายชัยยะ อังกินันทน์

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  > ครบทั้ง 24 คน

เพชรบูรณ์

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ > นายอัครเดช ทองใจสด

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  > รับรองผล 28 คน จากทั้งหมด 30 คน

แพร่

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ > นายอนุวัธ วงศ์วรรณ

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ > รับรองผล 23 คน จากทั้งหมด 24 คน

ภูเก็ต

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต > รับรองผล 22 คน จากทั้งหมด 24 คน

มหาสารคาม

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม > รับรองผล 29 คน จากทั้งหมด 30 คน

มุกดาหาร

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร > ครบทั้ง 24 คน

แม่ฮ่องสอน

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน > รับรองผล 22 คน จากทั้งหมด 24 คน

ยโสธร

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร > รับรองผล 28 คน จากทั้งหมด 30 คน

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม 2 คน)  > ครบทั้ง 30 คน

ยะลา

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  > รับรองผล 29 คน จากทั้งหมด 30 คน

ร้อยเอ็ด

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด > ครบทั้ง 36 คน

ระนอง

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง  > รับรองผล 9 คน จากทั้งหมด 24 คน

ระยอง

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  รับรองผล 19 คน จากทั้งหมด 30 คน
ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (เพิ่มเติม 1 คน) > รับรองผล 20 คน จากทั้งหมด 30 คน

ราชบุรี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี > นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  > รับรองผล 28 คน จากทั้งหมด 30 คน

ลพบุรี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  รับรองผล 29 คน จากทั้งหมด 30 คน

เลย

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  รับรองผล 24 คน จากทั้งหมด 30 คน

ลำปาง

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง > นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  > รับรองผล 25 คน จากทั้งหมด 30 คน

ลำพูน

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน > นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน > ครบทั้ง 24 คน

ศรีสะเกษ

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ > นายวิชิต ไตรสรณกุล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ > ยังไม่รับรองผล

สกลนคร

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  รับรองผล 26 คน จากทั้งหมด 36 คน

สงขลา

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  > รับรองผล 32 คน จากทั้งหมด 36 คน

สตูล

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล > นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล > รับรองผล 23 คน จากทั้งหมด 24 คน

สมุทรปราการ

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  รับรองผล 33 คน จากทั้งหมด 36 คน
ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม 1 คน) > รับรองผล 34 คน จากทั้งหมด 36 คน

สมุทรสงคราม

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม > นางสาวสุกานดา ปานะสุทธะ

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม > ครบทั้ง 24 คน

สมุทรสาคร

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  รับรองผล 26 คน จากทั้งหมด 30 คน

สระแก้ว

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  รับรองผล 22 คน จากทั้งหมด 30 คน

สระบุรี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  > รับรองผล 1 คน จากทั้งหมด 30 คน

สิงห์บุรี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี > นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี > ครบทั้ง 24 คน

สุโขทัย

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยนายมนู พุกประเสริฐ

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย > รับรองผล 27 คน จากทั้งหมด 30 คน

สุพรรณบุรี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  รับรองผล 28 คน จากทั้งหมด 30 คน

สุราษฎร์ธานี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  รับรองผล 33 คน จากทั้งหมด 36 คน

สุรินทร์

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ > นายพรชัย มุ่งเจริญพร

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  รับรองผล 34 คน จากทั้งหมด 36 คน

หนองคาย

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย > นายยุทธนา ศรีตะบุตร

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  > ครบทั้ง 30 คน

หนองบัวลำภู

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู > นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  > ครบทั้ง 30 คน

อ่างทอง

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง รับรองผล 21 คน จากทั้งหมด 24 คน
ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (เพิ่มเติม 1 คน) > รับรองผล 22 คน จากทั้งหมด 24 คน

อำนาจเจริญ

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ รับรองผล 16 คน จากทั้งหมด 24 คน

อุดรธานี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี > นายวิเชียร ขาวขำ

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี > รับรองผล 23 คน จากทั้งหมด 42 คน

อุตรดิตถ์

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รับรองผล 17 คน จากทั้งหมด 24 คน

อุทัยธานี 

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี > นายเผด็จ นุ้ยปรี

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี > รับรองผล 23 คน จากทั้งหมด 24 คน

อุบลราชธานี

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี > ยังไม่รับรองผล

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รับรองผล 39 คน จากทั้งหมด 42 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]