close

หน้าแรก

menu
search

เจาะละเอียด สร้างมหาดไทยใหม่ 6.6 พันล้าน

schedule
share

แชร์

 แผนการก่อสร้างกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่บริเวณที่ราชพัชสดุเนื้อที่ 18 ไร่ ทำเลถนนเจริญนคร ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้วัดเศวตฉัตรวรวิหาร ซ.เจริญนคร 25 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เริ่มมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง หลังจากมีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่า กรมธนารักษ์ได้อนุญาติให้ใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวก่อสร้างกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณราว 3,735 ล้านบาท

  แต่ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติคำขอตั้งงบประมาณ โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยด้วยงบที่มากกว่าเดิมเท่าตัว จำนวนงบอยู่ที่ 6,651 ล้านบาท ซึ่งเป็นกรอบงบประมาณผูกพัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2563 – 2565 โดยให้เหตุผลว่า จำนวนงบเดิมคิดบนพื้นฐานของที่ดินจำนวน 100 ไร่ของโครงการเดิมที่จะก่อสร้างบนที่ดินของกรมชลประทาน แต่โครงการปัจจุบันจะก่อสร้างบนพื้นที่ของกรมธนารักษ์ ซึ่งมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ ที่มีเพียง 18 ไร่ ทำให้ต้องออกแบบเป็นโครงสร้างของตึกสูงหลายชั้น งบประมาณค่าก่อสร้างจึงเพิ่มมากขึ้น

  โครงการก่อสร้างกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.1989 แขวงบางลำพู เขตคลองสาน กทม. โฉนดเลขที่ 869, 870 และ 3400  แบ่งเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ขนาด 18 ไร่เศษติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา และอีกแปลงอยู่ฝั่งตรงข้ามมีพื้นที่  3 งาน ทิศเหนือและทิศตะวันตกติดที่ดินของเอกชน ทิศใต้ติดที่ดินวัดเศวตฉัตร และทิศตะวันออกติดแม่น้ำเจ้าพระยา มีถนนเจริญนครขนาดกว้าง 30 เมตรตัดผ่านที่ดิน ทำเลที่ตั้งใกล้กับศูนย์การค้าไอคอลสยาม เดิมพื้นที่นี้เป็นขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ปัจจุบันไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปใช้ประโยชน์

  กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) กำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีน้ำตาล หมายถึงที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก สามารถสร้างอาคารสำนักงานพื้นที่เกิน 5,000 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 10,000 ตร.ม.ได้ ขณะนี้ ยผ. ออกแบบอาคารกระทรวงมหาดไทยเบื้องต้นเสร็จแล้ว และคาดว่าในส่วนการออกแบบรายละเอียดจะเสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน

  สำหรับโครงสร้างจะเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 6 อาคาร รองรับ 6 ส่วนราชการสำคัญ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการปกครอง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน และกรมที่ดิน แต่ละอาคารมีทางเชื่อมต่อกันตั้งแต่ชั้น 1-5 ต่อเนื่องไปถึงพื้นที่เปิดโล่งริมน้ำ ทิศเหนือเป็นห้องอาหารและห้องประชุมอเนกประสงค์ ทิศใต้เป็นลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้นที่ 1 มีลักษณะเป็นโถงขนาดใหญ่ ชั้นที่ 2-4 เป็นพื้นที่สำนักงาน และห้องประชุม ในส่วนของชั้นที่ 5 เป็นพื้นที่สำหรับนันทนาการ และพื้นที่สีเขียว ตั้งแต่ชั้น 6 ขึ้นไปเป็นพื้นที่สำนักงาน และในส่วนของพื้นที่แปลงเล็กฝั่งตรงข้ามจะสร้างเป็นอาคารที่พักสำหรับข้าราชการในต่างจังหวัดที่มาติดต่อราชการที่กระทรวง

  

  ส่วนของรายละเอียดพิมพ์เขียวของโครงการมีพื้นที่ใช้สอยรวม 226,000 ตร.ม. รองรับข้าราชการกว่า 5,000 คน ประกอบด้วย

 1. ที่จอดรถชั้นใต้ดินจำนวน 3 ชั้น พื้นที่รวม 54,000 ตร.ม. จอดรถได้ 1,400 คัน
 2. อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานรัฐมนตรี เป็นอาคารสูงประมาณ 15 ชั้น พื้นที่ 23,000 ตร.ม.
 3. กรมการปกครอง เป็นอาคารสูง 21 ชั้น พื้นที่ 29,000 ตร.ม.
 4. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นอาคารสูง 17 ชั้น พื้นที่ 22,000 ตร.ม.
 5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอาคารสูง 17 ชั้น พื้นที่ 22,500 ตร.ม.
 6. กรมการพัฒนาชุมชน เป็นอาคารสูง 15 ชั้น พื้นที่ 19,700 ตร.ม.
 7. กรมที่ดิน เป็นอาคารสูง 21 ชั้น พื้นที่ 32,700 ตร.ม.
 8. พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร เช่น ห้องประชุม และโรงอาหาร พื้นที่ 6,800 ตร.ม.
 9. พื้นที่ส่วนกลางภายนอกอาคาร เช่น ลานริมน้ำ พื้นที่ 11,200 ตร.ม.
 10. งานผังบริเวณ เช่น ถนน ทางเท้า ภูมิทัศน์ทางเข้าโครงการ บริเวณโดยรอบโครงการและบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา
 11. อาคารที่พักสำหรับข้าราชการ จะเป็นอาคารสูง 7 ชั้น พื้นที่ 3,150 ตร.ม. จำนวน 57 หน่วย โดยจะมีสร้างท่าเรือเพื่อรองรับการเดินทาง และมีสวนชั้นหลังคาด้วย

 กำหนดการเริ่มต้นโครงการ 6.6 พันล้านบาทนี้ คาดว่าจะเริ่มในต้นปี 2563 ขณะนี้รอการอนุมัติงบจากสำนักงบประมาณ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองก็คาดว่าจะไม่มีปัญหาใดๆ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]