close

หน้าแรก

menu
search

เกาะติดศึกเลือกตั้งเทศบาล รับสมัครวันแรก!

schedule
share

แชร์

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 วันแรกของการเปิดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติกำหนดให้เปิดรับสมัครสมาชิกภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีพร้อมกันทั่วประเทศ 2,472 ประกอบด้วย เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 195 แห่ง และเทศบาลตำบล 2,247 แห่ง ในวันที่ 8- 12 ก.พ. 64 รวมระยะเวลา 5 วัน และกำหนดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 28 มี.ค. 64 ซึ่งบรรยากาศของการเปิดรับสมัครในวันแรกเป็นไปด้วยความคึกคัก ผู้สมัครทั้งเก่าและหน้าใหม่ ทยอยมายื่นในสมัคร พร้อมกองเชียร์ที่มาร่วมให้กำลังใจ ท่ามกลางการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

  ภาพรวมการสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทั่วประเทศมีดังนี้

เทศบาลนคร

เทศบาลนครอุบลราชธานี สะใภ้ของนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย “นางสาวพิศทยา ไชยสงครามเดินทางมาสมัครเป็นแรก ในกลุ่ม “เพื่อไทยนครอุบล” จับฉลากได้หมายเลข 1 ขณะที่ “นายประชา กิจตรงศิริ” อดีตรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มาสมัครในกลุ่ม “เพื่ออุบล” จับฉลากได้หมายเลข 2

เทศบาลนครเชียงใหม่ วันแรกมีผู้สมัครแล้ว 6 ราย ผู้ที่จับฉลากได้หมายเลข 1 ได้แก่ นายพรชัย จิตรนวเสถียร อดีตรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, หมายเลข 2 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ ตัวแทนตระกูล “บูรณุปกรณ์” กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม หมายเลข 3 นายชาตรี เชื้อมโนชาญ อดีตรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่หลายสมัย กลุ่มพิงคนคร , หมายเลข 4 นายธีรวุฒิ แก้วฟอง กลุ่มคณะก้าวหน้า, หมายเลข 5 นายกฤษณะ พรมบึงรำ อดีตแกนนำคนเสื้อแดงเชียงใหม่ กลุ่มรักเชียงใหม่ และหมายเลข 6 นายภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ อดีตประธานสภา ทน.เชียงใหม่ กลุ่มทางเลือกใหม่

เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้สมัคร 4 รายตบเท้าเข้ามายื่นในสมัคร โดยผลการจับฉลากปรากฏว่าผู้ที่ได้ หมายเลข 1 คือ นายณรงค์พร ณ พัทลุง ทีมปลัดแป้น, หมายเลข 2 ดร.ไพร พัฒโน ทีมดร.ไพร, หมายเลข 3 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี อดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวคนแรกของประเทศไทย ทีมพี่หลวงคร และหมายเลข 4  นายพงษ์ศักดิ์ จิโรภาส กลุ่มพงษ์ศักดิ์พัฒนา

เทศบาลนครสงขลา วันแรกมีผู้สมัคร 5 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายศรัญ บิลพัฒน์ หรือรองหมู ทีมนครสงขลาก้าวหน้า, หมายเลข 2 นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี อดีตนายกเทศมนตรีนครสงขลา ทีมสงขลาใหม่, หมายเลข 3 นายสุรชัย สุริแสง หรือ สจ.นก อดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย, หมายเลข 4 นายณัฐวร ตันติพงษ์ กลุ่มบ่อยางประชารัฐ และหมายเลข 5 นายสมชาย เมฆาอภิรักษ์ อดีตรองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ทีมพลังนครสงขลา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช วันแรกมีผู้สมัคร 5 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายวิฑูรย์ อิสระพิทักษ์กุล กลุ่มนครธรรมาภิบาลประชารัฐ, หมายเลข 2 ได้แก่ นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ กลุ่มพลังเมืองนคร, หมายเลข 3 นายธนา รุ่งนิรันดรกุล กลุ่มทีมรักนคร, หมายเลข 4 นายพิชัย ลี้วรกุล กลุ่มนครก้าวใหม่ และหมายเลข 5 นายกณพ เกตุชาติ กลุ่มสมนึก

เทศบาลนครอุดรธานี วันแรกมีผู้สมัคร 2 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายอิทธิพล ตรีวัฒนสุวรรณ อดีตนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 2 สมัย กลุ่มนครหมากแข้ง และหมายเลข 2 นายวีระวัฒน์ ไวทยานุวัตติ กลุ่มพลังอุดร อดีตผังเมืองอุดรธานี

เทศบาลนครนครราชสีมา ผู้สมัครวันแรก 3 ราย ได้แก่  หมายเลข 1 นายอัคคชา พรหมสูตร กลุ่มโคราชมหานคร, หมายเลข 2 นายประเสริฐ บุญชัยสุข กลุ่มโคราชชาติพัฒนา และหมายเลข 3 นายจักริน เชิดฉาย กลุ่มโคราชเพื่อโคราช

เทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก วันแรกมีผู้สมัครเพียงรายเดียวได้แก่ นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด กลุ่มพัฒนานครแม่สอด

เทศบาลนครตรัง  ผู้สมัครวันแรก 6 ราย ได้แก่  หมายเลข 1 นายกัมปนาท อินทองมาก, หมายเลข 2 นายพิชญะ ศิริศุภนนท์ (โกเหล็ง) กลุ่มแม่น้ำตรัง, หมายเลข 3 นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ หรือโกบุ้น กลุ่มแทนคุณแผ่นดิน, หมายเลข 4 นายสัญญา ศรีวิเชียร กลุ่ม ดร.สัญญา, หมายเลข 5 นายทวีรัตน์ เลาหทัยชนก กลุ่มต้นกล้านครตรัง  และหมายเลข 6 นพ.รักษ์ บุญเจริญ

เทศบาลนครเชียงราย ผู้สมัครวันแรก 2 ราย ได้แก่  หมายเลข 1 นายวันชัย จงสุทธานามณี กลุ่มวันชัย และหมายเลข 2 นายสมพงษ์  กูลวงค์ กลุ่มอาสาประชา

เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ผู้สมัครวันแรก 2 ราย ได้แก่  หมายเลข 1 นางจินดา ถนอมรอด อดีตนายกเทศมนตรี กลุ่มพัฒนาบ้านเรา  และหมายเลข 2 นายกฤติวัฒน์ กลางชัย กลุ่มอิสระ

เทศบาลนครลำปาง ผู้สมัครวันแรก 5 ราย ได้แก่  หมายเลข 1 นายณรงค์ พินธิสืบ กลุ่มความสุขนครลำปาง, หมายเลข 2 นายนิมิตร จิวะสันติการ กลุ่มนครลำปาง, หมายเลข 3 นายอภิชัย สัชฌะไชย กลุ่มลำปางพัฒนา, หมายเลข 4 นายกิตติภูมิ นามวงค์ กลุ่มภูมิลำปาง และหมายเลข 5 นายปุณณสิน มณีนันท์  กลุ่มลำปางก้าวหน้า

เทศบาลนครเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี วันแรกมีผู้สมัคร 3 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายณัฐวุฒิ แก้วมีศรี , หมายเลข 2 นายรามเนตร ใจกว้าง และหมายเลข 3 นายสนชัย ใจเย็น  

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี วันแรกมีผู้สมัคร 4 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายประเสริฐ บุญประสพ กลุ่มสุราษฎร์ก้าวหน้า, หมายเลข 2  นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล ทีมคนดี, หมายเลข 3 นายณัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธ์ ทีมคนรุ่นใหม่  และหมายเลข 4 นายพีรพล นันทวงศ์ ทีมรักษ์บ้านดอน

เทศบาลนครยะลา วันแรกมีผู้สมัคร 2 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายนายนิวัฒน์ นกทอง ผู้สมัครอิสระ , หมายเลข 2 นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ อดีตนายกเทศมนตรีนครยะลา 

เทศบาลนครรังสิต วันแรกมีผู้สมัคร 2 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายเดชา กลิ่นกุสุม อดีตรองนายกเทศมนตรีนครรังสิต และหมายเลข 2 ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง ลูกชาย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง หรือ บิ๊กแจ๊ส

เทศบาลนครขอนแก่น วันแรกมีผู้สมัคร 4 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายวสันต์ ชูชัย , หมายเลข 2 นายชัชวาล พรอมรธรรม , หมายเลข 3 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ และหมายเลข 4 นายชานนท์ นาประเสริฐกูล

เทศบาลนครระยอง วันแรกมีผู้สมัคร 3 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย , หมายเลข 2 นายพฤกษ์ พลายเวช , หมายเลข 3 นายวิชิต  ศรีชลา 

เทศบาลปากเกร็ด จ.นนทบุรี วันแรกมีผู้สมัครเพียง 1 ราย ได้แก่ นายวิชัย บรรดาศักดิ์ อดีตนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 5 สมัย

เทศบาลนครนครสวรรค์ วันแรกมีผู้สมัคร 3 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายมนตรี คงวชิรวิทย์ กลุ่มคณะก้าวหน้า, หมายเลข 2 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ อดีตนายกเทศมนตรี, หมายเลข 3 ว่าที่ร้อยตรี ชาตรี ภาษี

เทศบาลนครภูเก็ต วันแรกมีผู้สมัคร 2 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา อดีตนายกเทศมนตรี กลุ่มคนหนุ่ม, หมายเลข 2 นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส กลุ่มรักภูเก็ต

เทศบาลเมือง

เทศบาลเมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ผู้สมัครวันแรก 2 ราย ได้แก่  หมายเลข 1 นายอุฬาร์ ศรีประทักษ์ อดีตรองนายกเทศมนตรี  กลุ่มลูกพระแม่ย่า, หมายเลข 2 นายขรรค์ชัย ดอนพิมพา อดีตรองนายกเทศมนตรี กลุ่มพัฒนาธานี

เทศบาลเมืองตาก จ.ตาก ผู้สมัครวันแรก 2 ราย ได้แก่  หมายเลข 1 นายณพล ชยานนท์ภักดี กลุ่มรักเมืองตาก, หมายเลข 2 นายกำธร บุญสา กลุ่มเมืองตากบ้านเรา

เทศบาลเมืองคลองหลวง จ.ปทุมธานี  วันแรกมีผู้สมัคร 4 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุพรศรี, หมายเลข 2 นายคำดี อำนวย, หมายเลข 3 นายอารักษ์ พิทักษ์กุล และหมายเลข 4 นายเอกพจน์ ปานแย้ม

เทศบาลเมืองคูคต จ.ปทุมธานี  วันแรกมีผู้สมัคร 2 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นางสุภารมย์ โลทะกะ กลุ่มคูคตก้าวหน้า, หมายเลข 2 นายทัศน์กานต์ โลทะกะ

เทศบาลเมืองเลย วันแรกมีผู้สมัคร 2 ราย ได้แก่ นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล กลุ่มถิ่นไทเลย และ นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง ในนามกลุ่มรักไทเลย

 เทศบาลเมืองหนองคาย จ.หนองคาย วันแรกมีผู้สมัคร 3 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายกำภล เมืองโคตร กลุ่มหนองคายก้าวหน้า, หมายเลข 2 นายทรงพล โกวิทศิริกุล กลุ่มพัฒนาหนองคาย และ หมายเลข 3 นายอุรุยศ เอียสกุล กลุ่มพลังสามัคคีหนองคาย

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา วันแรกมีผู้สมัคร 3 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายกลยุทธ ฉายแสง กลุ่มรวมใจพัฒนา, หมายเลข 2 นายวัชระ ปิ่นเจริญ กลุ่มแปดริ้วยุคใหม่  

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี วันแรกมีผู้สมัครเพียง 1 ราย ได้แก่ นายเอกพันธ์ อินทร์ใจเอื้อ อดีตนายกเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

เทศบาลเมืองชัยนาท วันแรกมีผู้สมัครเพียง 1 ราย ได้แก่  นายเจษฎา สี่พี่น้อง อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชัยนาท

 

เทศบาลตำบล

เทศบาลตำบลบ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี  ผู้สมัครวันแรกมี 3 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายพชรพล พรธรรมจินต์ กลุ่มก้าวหน้า, หมายเลข 2 พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์ กลุ่มรวมใจเป็นหนึ่ง และหมายเลข 3 นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์ กลุ่มเพื่อไทยหัวใจประชาชน

เทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ผู้สมัครวันแรกมี 4 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายองอาจ วิเศษ กลุ่มทางเลือกใหม่, หมายเลข 2 นายแสงเทียน อินยาศรี กลุ่มรวมใจพัฒนา, หมายเลข 3 นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี กลุ่มท้องถิ่นพัฒนา และหมายเลข 4 นายวสวัตติ์ สุทธิ กลุ่มเรารักหนองบัว

เทศบาลตำบลแม่ริม จ.เชียงใหม่ วันแรกมีผู้สมัคร 3 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายจุฬา สังข์เรือง อดีตนายก ทต.แม่ริม, หมายเลข 2 นางปรียนิตย์ สังข์เรือง อดีตรองนายกเทศมนตรี ทต.แม่ริม และหมายเลข 3 นางสาวภณิตา ภัทรกิตติชัย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]