close

หน้าแรก

menu
search

อัพเดทรายชื่อ 4 วัน ผู้สมัครนายก อบจ. ทั่วประเทศ!

schedule
share

แชร์

  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. เปิดเผยยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตั้งแต่วันที่ 2-​4 พฤศจิกายน 2563 รวมทั้งสิ้นจำนวน 6,921 คน ด้านการอัพเดทรายชื่อผู้สมัคร นายก อบจ. วันที่ 4 ของการเปิดรับสมัคร จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ ผู้สมัครวันแรก (2 พ.ย.) ตัวอักษรสีดำ , ผู้สมัครวันที่ 2 (3 พ.ย.) ตัวอักษรสีน้ำเงิน , ผู้สมัครวันที่ 3 (4 พ.ย.) ตัวอักษรสีส้ม ,ผู้สมัครวันที่ 4 (5 พ.ย.) ตัวอักษรสีเขียว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังนี้

ภาคเหนือ

1.จังหวัดเชียงราย 

  เบอร์ 1 นายมงคลชัย ดวงแสงทอง อดีต ส.ว.เชียงราย

  เบอร์ 2 นางอฑิตาธร วันไชยธนวงค์ ในนามอิสระ (ลูกสาวนายสมบูรณ์  วันไชยธนวงศ์ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย)

  เบอร์ 3 นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ สายเพื่อไทย (สะใภ้นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย)

2.จังหวัดเชียงใหม่ 

  เบอร์ 1 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ในนามเพื่อไทย

  เบอร์ 2 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อดีตนายก อบจ.เชียงใหม่ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม

  เบอร์ 3 นายวินิจ จินใจ กลุ่มเชียงใหม่ก้าวใหม่

  เบอร์ 4 นายบดินทร์ กินาวงศ์ กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่

3.จังหวัดน่าน 

  เบอร์ 1 นายพิชิต โมกศรี อดีต ปลัดเทศบาลเมืองน่าน ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2  ดร.โสภณ ศรีมาเหล็ก อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 นายนพรัตน์ ถาวงศ์ อดีตประธานสภาจังหวัดน่าน ในนามเพื่อไทย

  เบอร์ 4 นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ผู้สมัครอิสระ 

4.จังหวัดพะเยา 

  เบอร์ 1  นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 นายณรงค์ นามวงศ์ ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 3 นายอัครา พรหมเผ่า กลุ่มฮักพะเยา

5.จังหวัดแพร่ 

  เบอร์ 1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ อดีตนายก อบจ.แพร่ กลุ่มฮักเมืองแป้

  เบอร์ 2 นายประสงค์ ชุ่มเชย ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ ในนามคณะก้าวหน้า

6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ อดีตนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน

7.จังหวัดลำปาง 

  เบอร์​ 1​ น.ส.ตวงรัตน์​ โล่ห์สุนทร​ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย

  เบอร์​ 2​ นายประยูร​ แก้วเดียว​ นายกสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง “กลุ่มอนาคตลำปาง”​ 

  เบอร์​ 3​ นายประสงค์​ มิ่งเชื้อ​ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคมัชฌิมาธิปไตย

  เบอร์​ 4​ นายดาชัย​ เอกปฐพี​ กลุ่มพลังลำปาง

  เบอร์ 5 นายศุภภัทร มานะทัศน์ อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 3 พรรคไทยรักษาชาติ

  เบอร์ 6 นายจินณ์ ถาคำฟู อดีตสมาชิกสภา อบจ.ลำปาง และอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ

8.จังหวัดลำพูน 

  เบอร์ 1  นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ในนามเพื่อไทย

  เบอร์ 2 พล.ต.ต.กริช กิตติลือ อดีต ผบก.ภ. จว.ลำพูน ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 น.ส.ชรินรัตน์ พุทธปวน ผู้สมัครอิสระ

9.จังหวัดอุตรดิตถ์

  เบอร์ 1 นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา อดีตนายก อบจ. อุตรดิตถ์

  เบอร์ 2 นายโปรย สมบัติ ผู้สมัครอิสระ อดีตสื่อมวลชนท้องถิ่น

  เบอร์ 3 นายเอกาพัทธ์ พุฒโต ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 4 นายปัณณวัฒน์ นาคมูล ในนามคณะก้าวหน้าอุตรดิตถ์

………………………………………………………………………………………………    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  เบอร์ 1 นายชานุวัฒน์ วรามิตร  ในนามกลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้

  เบอร์ 2 นางสาวเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ในนามเพื่อไทย 

  เบอร์ 3 ดร.กิตติพร อินทะสีดา ผู้สมัครอิสระ

2.จังหวัดขอนแก่น 

  เบอร์ 1 นายภัทรพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชษฐ สังกัด  อิสระ

  เบอร์ 2 น.ส.ณัฎฐณิชา สารบรรณ  สังกัด  ทีมรักก้าวหน้า

  เบอร์ 3 น.ส.กรชฎาพิชญ์ ภูมิเขต สังกัด  อิสระ

  เบอร์ 4 นายอัษฏางค์ แสวงการ กลุ่มมหานครขอนแก่น

  เบอร์ 5 นายชัยอนันต์ วูดเลย์ จูเนียร์  สังกัด  อิสระ

  เบอร์ 6 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ อดีต นายก อบจ.ขอนแก่น สังกัด  อิสระ

  เบอร์ 7 นายศรุต เบ้าจรรยา สังกัด  อิสระ

  เบอร์ 8 นายนิสิต แก้วประเสริฐ กลุ่มมิตรภาพฅนขอนแก่น

  เบอร์ 9 พ.อ.ดร.ชาตรี ไกรพีรพรรณ อดีต รอง นายก ทต.เมืองเก่า ทีมเพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า 

  เบอร์ 10 นายนพดล สีดาทัน อดีต ส.อบจ.ขอนแก่น  ทีมเพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า 

3.จังหวัดชัยภูมิ 

  เบอร์ 1 นายอร่าม  โล่วีระ

  เบอร์ 2 พ.ต.อ.สรวิศ  มาอินทร์

  เบอร์ 3 นางปาริชาติ  ชาลีเครือ

  เบอร์ 4 นายสุชีพ  เศวตกมล 

4.จังหวัดนครพนม 

  เบอร์ 1 นายณพจน์สกร  ทรัพยสิทธิ์ ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ ทีมร่วมใจนครพนม

  เบอร์ 3 ดร.สมชอบ นิติพจน์ อดีตนายก อบจ. 2 สมัย

5.จังหวัดนครราชสีมา 

  เบอร์ 1 นายสาธิต ปิติวรา ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า อดีตผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิส พรรคอนาคตใหม่

  เบอร์ 2 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล ทีมร่วมสร้างโคราชโฉมใหม่ ภรรยาของนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์

  เบอร์ 3 นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ทีมรักโคราช อดีตนายก อบจ.นครราชสีมา

  เบอร์ 4 นายวิฑูร ชาติปฏิมาพงษ์ ทีมอิสระ 

 เบอร์ 5 นายตรีเพชร พรหมนิติพันธ์ อดีต ส.ส.นครราชสีมา พรรคชาติไทย ทีมอิสระ 

6.จังหวัดบึงกาฬ 

  เบอร์ 1 คือนายอภิเดชรักษาโสม จากพรรคเพื่อไทย 

      เบอร์ 2 ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น จากคณะก้าวหน้า 

      เบอร์ 3. นางแว่นฟ้า ทองศรี จากพรรคภูมิใจไทย 

      เบอร์ 4. นายนิพนธ์ คนขยัน อดีต นายก.อบจ 

7.จังหวัดบุรีรัมย์ 

  นายประเสริฐ เลิศยะโส ในนามกลุ่ม เช้งบุรีรัมย์ ฟอร์สมาร์ทซิตตี้

8.จังหวัดมหาสารคาม 

  เบอร์ 1 นายทองหล่อ พลโคตร อดีต ส.ส. ไทยรักไทย 

  เบอร์ 2 นางคมคาย อุดรพิมพ์ อดีตนายก อบจ.มหาสารคาม

  เบอร์ 3 นายชยพล โบราณมูล 

  เบอร์ 4 ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

9.จังหวัดมุกดาหาร 

  เบอร์ 1 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะมุกดาธนพงศ์ ในนามเพื่อไทย

  เบอร์ 3 นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงค์ ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 4 นายวิริยะ ทองผา ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 5 นายธนโชติ โชติบุญญศักดิ์ ผู้สมัครอิสระ

10.จังหวัดยโสธร 

  เบอร์ 1 นายวิเชียร สมวงศ์

  เบอร์ 2 นายสมหวัง จำปาหอม

  เบอร์ 3 นายสฤษดิ์ ประดับศรี

11.จังหวัดร้อยเอ็ด 

  เบอร์ 1 นายเอกภาพ พลซื่อ

  เบอร์ 2 นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์

  เบอร์ 3 นายมังกร ยนต์ตระกูล

12.จังหวัดเลย 

  เบอร์ 1 นายชวลิตย์ น้อยดี 

  เบอร์ 2 นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง

  เบอร์ 3 นายชลละวิชช์ ฤทธิศักดิ์ชลเดช

  เบอร์ 4 นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ กลุ่มพัฒนา

  เบอร์ 5 นายจีระศักดิ์ น้อยก่ำ กลุ่มเปลี่ยนเลย

13.จังหวัดสกลนคร 

  เบอร์ 1 นายชัยมงคล ไชยรบ อดีตนายก อบจ.สกลนคร 

  เบอร์ 2 นายชูพงษ์ คำจวง อดีต สจ.เขต อ.พรรณานิคม สังกัดพรรคเพื่อไทย

  เบอร์ 3 นายณรงค์เดช อุฬารกุล ลูกชายอดีต ส.ส.สกลนคร สังกัดพรรคก้าวไกล 

14.จังหวัดสุรินทร์ 

  เบอร์ 1 นายเจ้าจอม​ เตียวเจริญโสภา​ กลุ่มอิสระ​

  เบอร์ 2 นายมานพ​ แสงดำ​ คณะก้าวหน้าสุรินทร์​

  เบอร์ 3 นายวิโรจน์​ ศิลาอ่อน​ กลุ่มอิสระ​

  เบ​อร์ 4 นายเมธี​ สอนกิตต์ กลุ่มอิสระ​   

  เบอร์ 5 นายพรชัย​ มุ่งเจริญพร​ กลุ่มสุรินทร์รวมใจ

15.จังหวัดศรีสะเกษ 

  เบอร์ 1 นายไชยยงค์ เวชกามา 

  เบอร์ 2 นายชริน ไชยสิทธิ์ 

  เบอร์ 3 นายวิชิต ไตรสรณกุล 

  เบอร์ 4 นายวัชระ จันทราภาณุกร

16.จังหวัดหนองคาย 

  เบอร์ 1 นายยุทธนา ศรีตะบุตร

  เบอร์ 2 นายธนพล ไลละวิทย์มงคล 

  เบอร์ 3 นายกฤศภณ หล้าวงศา

17.จังหวัดหนองบัวลำภู 

  เบอร์ 1 นายสมเกียรติ เชษฐสุมน กลุ่มก้าวหน้าหนองบัวลำภู

  เบอร์ 2 นายพิเชษฐ์ แก้วพลน้อย ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 นายวุฒิพงษ์  ศิริสถิตย์ กลุ่มรักหนองบัว 

  เบอร์ 4 น.ส.จิรายุ สนามพล ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 5 นายรงศร โสภาบุตร ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 6 นายวิชัย สามิตร อดีต ส.ส.เขต 3 พรรคเพื่อไทย

18.จังหวัดอุดรธานี 

  เบอร์ 1 นายชวนนท์ ศิริบาล ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 2 นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ คณะก้าวหน้าอุดรธานี

  เบอร์ 3 นายวิเชียร ขาวขำ กลุ่มเพื่อไทยอุดรธานี

19.จังหวัดอุบลราชธานี 

  นายกานต์ กัลป์ตินันท์

  น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ

  นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์

  นายบัณฑิต วิลามาศ

20.จังหวัดอำนาจเจริญ 

  เบอร์ 1 นายสว่าง นาคพันธ์

  เบอร์ 2 นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี

  เบอร์ 3 นางสาว วันเพ็ญ ตั้งสกุล 

………………………………………………………………………………………………    

ภาคกลาง 

1.จังหวัดกำแพงเพชร 

  เบอร์ 1 นายสุนทร รัตนากร อดีตนายก อบจ.กำแพงเพชร กลุ่มกำแพงเพชรสามัคคี 

  เบอร์ 2 นายปฐมภพ ปราการชัยนาคร อดีต ส.อบจ.กำแพงเพชร 

2.จังหวัดชัยนาท 

  เบอร์ 1 นายอนุสรณ์ นาคาศัย

3.จังหวัดนครนายก 

  เบอร์ 1  นายวิเชษ บำรุงจิตร

  เบอร์ 2  นายสุรชัย ชูสกุล

  เบอร์ 3 นางสาวสมจิตต์ หนุนภักดี

  เบอร์ 4  นางสาวภัทธา สินสืบผล

  เบอร์ 5 นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร

  เบอร์ 6 นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์

  อีกหนึ่งรายยังไม่ชัดเจน

4.จังหวัดนครปฐม 

  เบอร์ 1 นายชัชวาล นันทะสาร ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ ลูกกชายคนโต “ไชยา สะสมทรัพย์” กลุ่มชาวบ้าน

  เบอร์ 3 นายพเยาว์ เนียะแก้ว อดีตนายก อบจ. กลุ่มพลังแผ่นดิน

5.จังหวัดนครสวรรค์ 

  เบอร์ 1 นายศรัญ ฤกษ์รัตการ ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 น.ส.สิริลักษณ์ บัณฑิตศิละศักดิ์ ทีมพรรคเสรีรวมไทย 

  เบอร์ 3 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ ทีมนครสวรรค์บ้านเรา

6.จังหวัดนนทบุรี 

  เบอร์ 1 นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต ส.ส.นนทบุรี และอดีตผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในนามกลุ่มพลังนนท์

  เบอร์ 3 พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ อดีตนายก อบจ.นนทบุรี กลุ่มผึ้งหลวง

7.จังหวัดปทุมธานี 

  เบอร์ 1 นายชาญ พวงเพ็ชร์ ทีมปทุมรักไทย

  เบอร์ 2 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ทีมคนรักปทุม

8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  เบอร์ 1 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล อดีตนายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา

  เบอร์ 2 นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา กลุ่มคณะก้าวหน้าอยุธยา

9.จังหวัดพิจิตร 

  เบอร์ 1 พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์

  เบอร์ 2 นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

  เบอร์ 3 นายวิเชียร เธียรชัยพงษ์ เจ้าของห้างชัยพงษ์พลาซา ทีมศิษย์หลวงพ่อเพชร

 เบอร์ 4 นายมาโนช  วัฒนประสิทธิ์ อดีต สจ.เขตอำเภอทับคล้อ ในนามคณะก้าวหน้า

10.จังหวัดพิษณุโลก 

  เบอร์ 1 นายรัตนะ กาญจนรัตน์ ผู้สมัครทีมอิสระ

  เบอร์ 2 นายณชพล พลอาสา คณะก้าวหน้า

  เบอร์ 3 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ อดีตนายก อบจ.พิษณุโลก ทีมพลังพิษณุโลก

  เบอร์ 4 นายเติมสิน  แจ้งมีสุข ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 5 นายปณต รุจนาญาณิน ผู้สมัครทีมอิสระ

11.จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  เบอร์ 1 นายอัครเดช ทองใจสด อดีตนายก อบจ.เพชรบูรณ์

  เบอร์ 2 นายสมพร คำเนียม  อดีตสมาชิกกองร้อย อส.จ.เพชรบูรณ์

 เบอร์ 3 นางอัษมา ราชสาร์ณ 

  เบอร์ 4 นายสิทธิชัย ต๊ะอาจ คณะก้าวหน้าเพชรบูรณ์

12.จังหวัดลพบุรี  

  เบอร์ 1 น.ส.ศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2 นายฤทธ์ พัวพันธ์ ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 3 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช อดีต นายก อบจ.ลพบุรี กลุ่มรักลพบุรี

  เบอร์ 4 นายสรรเสริญ ประเสริฐสุข ในนามผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 5 พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

13.จังหวัดสมุทรปราการ

  เบอร์ 1 นางนันทิดา แก้วบัวสาย

  เบอร์ 2  ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม บุตรนายสมชาติ ทองอร่าม อดีตรองประธานส.อบจ.สมุทรปราการ

  เบอร์ 3 นายนำพล คารมปราชญ์ อดีตรองนายก อบจ.สมุทรปราการ

  เบอร์ 4  นายอำนวย รัศมิทัต อดีตนายก อบจ.สมุทรปราการ

14.จังหวัดสมุทรสงคราม 

  เบอร์ 1 นางสาว สุกานดา   ปานะสุทธะ 

  เบอร์ 2  นายประเสริฐ  เติมธนะศักดิ์

  เบอร์ 3 นายพิสิฐ  เสือสมิง

  เบอร์ 4 นายอนุภาพ ลิขิตอำนวยชัย 

15.จังหวัดสมุทรสาคร 

  เบอร์ 1 นายเชาวรินทร์ ชาญสายชล ในนามเพื่อไทย

  เบอร์ 2 นายไพศาล สำราญทรัพย์ ทีมรักษ์สาคร

  เบอร์ 3 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ทีมฅนทำงาน

  เบอร์ 4 นายอวยชัย จาตุรพันธ์ ในนามคณะก้าวหน้า

16.จังหวัดสิงห์บุรี 

  เบอร์ 1 นายอุดม จำปาสัก ในนามอิสระ

  เบอร์ 2 นายศุภวัตน์ เทียนถาวร อดีต ส.ว.สิงห์บุรี

  เบอร์ 3 นายสุรชัย บุญลือ ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 4 นายสุรสาล ผาสุข อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย

17.จังหวัดสุโขทัย 

  นายมนู พุกประเสริฐ

18.จังหวัดสุพรรณบุรี 

  เบอร์ 1 พลตรีเทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ์

  เบอร์ 2 นางปารีณา แก้วทะชาติ

  เบอร์ 3 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ อดีตนายก อบจ.สุพรรณบุรี

19.จังหวัดสระบุรี 

  เบอร์ 1 นางสาวปานิฐาณันท์ เทียมประเสริฐ

  เบอร์ 2 นางสาวรมณีย์วรรณ โรจนดุล

  เบอร์ 3 นางสาวมยุรี ตันฑ์พรชัย

  เบอร์ 4 ดร.วิทูลย์   แก้วสุวรรณ ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 5 นายสัญญา บุญ-หลง ( อดีต นายก อบจ.นครนายก)

  เบอร์ 6 นายจักรลภ ตันฑ์พรชัย

20.จังหวัดอ่างทอง 

  เบอร์ 1 นายสุรเชษ นิ่มกุล ทีมรักบ้านเกิด อดีตนายก อบจ. อ่างทอง

  เบอร์ 2 นายโยธิน เปาอินทร์ ในนามคณะก้าวหน้า

21.จังหวัดอุทัยธานี 

  นายเผด็จ นุ้ยปรี อดีตนายก อบจ.อุทัยธานี

………………………………………………………………………………………………    

ภาคตะวันออก

1.จังหวัดจันทบุรี 

  เบอร์ 1 นายธนภณ กิจกาญจน์ อดีตนายก อบจ.จันทบุรี

  เบอร์ 2 นางลัดดา จตุอุทัยศรี อนาคตจันท์

  เบอร์ 2 นายมานะ ชนะสิทธิ์ ทีมสุยจันท์

2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  เบอร์ 1 นายกิตติ เป้าเปรี่ยมทรัพย์ ทีมแปดริ้วโฉมใหม่

  เบอร์ 2 จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ กลุ่มแปดริ้วก้าวหน้า

3.จังหวัดชลบุรี 

  เบอร์ 1 นายวิทยา คุณปลื้ม  ทีมเรารักชลบุรี

  เบอร์ 2 นางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง  ทีมคณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี 

  เบอร์ 3 นายสรายุทธ์ วงศ์แสงทอง อดีต สส.พรรคเพื่อไทย กลุ่มชลบุรีก้าวหน้า

  เบอร์ 4 นายสภา พละวารี ผู้สมัครอิสระ  

4.จังหวัดตราด 

  เบอร์ 1 นายสามารถ พงษ์วัน ลงอิสระ 

  เบอร์ 2 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ อดีตนายก อบจ.ตราด กลุ่มลูกเมืองตราด

  เบอร์ 3 นายประทีป เลขาพันธ์ กลุ่มตราดบ้านเรา

 เบอร์ 4 นายสังคม นิลฉวี อดีตนายก อบต.ประณีต อ.เขาสมิง 

5.จังหวัดปราจีนบุรี 

  นางกฤษณ์กมล แพงศรี ในนามคณะก้าวหน้า

  นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ อดีต ส.ส จังหวัดปราจีนบุรี โดยพรรคเพื่อไทย

  นายสุนทร วิลาวัลย์ อดีต รมช.สาธารณสุข

6.จังหวัดระยอง 

  เบอร์ 1 นายปิยะ ปิตุเตชะ

  เบอร์ 2 นางสว่างจิตต์ เลาหโรจนพันธ์ 

7.จังหวัดสระแก้ว

  เบอร์ 1  นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิช 

  เบอร์ 2 นายสมาน บูชารัตนชัย 

  เบอร์ 3 นางขวัญเรือน เทียนทอง มารดา ส.ส.สระแก้ว “ฐานิสร์-ตรีนุช” พลังประชารัฐ

   ………………………………………………………………………………………………    

ภาคตะวันตก

1.จังหวัดกาญจนบุรี 

  เบอร์ 1 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ ทีมพลังกาญจน์

  เบอร์ 2 นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์  ทีมพลังใหม่ อดีตนายก อบจ.กาญจนบุรี

2.จังหวัดตาก 

  เบอร์ 1 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ อดีตนายก อบจ.ตาก ทีมพัฒนาตาก

  เบอร์ 2 นางศิริกุล อนุตรพงศ์

  เบอร์ 3 นายคริษฐ์ ปานเนียม 

3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  เบอร์ 1 นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ พี่ชาย นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ อดีตนายก อบจ. ประธานสโมสรพีทีประจวบเอฟซี

4.จังหวัดเพชรบุรี 

  เบอร์ 1 นายชัยยะ อังกินันทน์ ทีมรวมใจเพชร

5.จังหวัดราชบุรี 

  เบอร์ 1 นายอรรถพงศ์ ห้องริ้ว

  เบอร์ 2 นางภรมน นรการกุมพล

  เบอร์ 3 นายวิวัฒน์  นิติกาญจนา

………………………………………………………………………………………………    

ภาคใต้

1.จังหวัดกระบี่ 

  เบอร์ 1 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล อดีต นายก อบจ.กระบี่ 6 สมัย และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กลุ่มรักษ์กระบี่ 

2.จังหวัดชุมพร 

  เบอร์ 1  นายลิขิต ศรีชาติ กลุ่มผึ้งงาน

  เบอร์ 2 นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย ในนามอิสระ

  เบอร์ 3 นายนพพร อุสิทธิ์ ทีมพลังชุมพร

3.จังหวัดตรัง

  เบอร์ 1  นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ ทีมกิจปวงชนคนใหม่ (ทีมนายกิจ หลีกภัย)

 เบอร์ 2 นายสาธร วงศ์หนองเตย น้องชายนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง

4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  เบอร์ 1 นายอำนวย ยุติธรรม อดีตรองนายก อบต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา  น้องชายของนายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ

  เบอร์ 2 นางกนกพร เดชเดโช มารดา นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 

  เบอร์ 3 นายอนันต์ ทองอุ่น อดีตท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ทีมทิศทางใหม่

  เบอร์ 4 นายแพทย์อิสระ หัสดินทร์ เจ้าของและผู้อำนวยการ รพ.นครพัฒน์ ลงในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 5 นายนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ อดีตเลขาของวิทยา แก้วภราดัย

  เบอร์ 6 พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน (ผู้การฯตี๋) อดีตผู้บัญชาการมณทลทหารบกที่ 41

  เบอร์ 7 นายพิชัย บุณยเกียรติ ทีมทำทันที อดีต นายก อบจ.นครศรีธรรมราช น้องชายของนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

5.จังหวัดนราธิวาส

  เบอร์ 1 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน 

  เบอร์ 2 นายรำรี มามะ

  เบอร์ 3 นายคอยรูซามัน มะ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 

6.จังหวัดปัตตานี 

  นายรุสดี สารอเอง

  นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี

7.จังหวัดพังงา 

  เบอร์ 1 นายสุทธิโชค ทองชุมนุม คณะก้าวหน้าพังงา

  เบอร์ 2 นายธราธิป ทองเจิม  กลุ่มร่วมสร้างพังงา

  เบอร์ 3 นายบำรุง ปิยนามวาณิช อดีต นายก อบจ.พังงา

8.จังหวัดพัทลุง 

  เบอร์ 1 นายภุชงค์ วรศรี 

  เบอร์ 2 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร

  เบอร์ 3 นายกู้ชาติ ชายเกตุ 

9.จังหวัดภูเก็ต 

  เบอร์ 1 นายจิรายุส ทรงยศ อดีตที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต ทีมคนบ้านเรา

  เบอร์ 2 นายเรวัต อารีรอบ อดีตผู้ช่วยเลขานุการ รมช.สาธารณสุข และอดีต ส.ส.ภูเก็ต เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ ทีมภูเก็ตหยัดได้

  เบอร์ 3 นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ ในนามคณะก้าวหน้า

เบอร์ 4 นายทรงศักดิ์ สวนอักษร ทีมภูเก็ตปุ้นเต่

10.จังหวัดระนอง 

  เบอร์ 1 นายธนกร บริสุทธิญาณี อดีตรองประธาน ส.อบจ.ระนอง ทีมรวมพลังระนอง

  เบอร์ 2 นายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์ อดีต ส.ว.ระนอง ทีมระนองก้าวหน้า

11.จังหวัดสตูล 

  เบอร์ 1 นายเกตุชาติ เกศา อดีตกำนัน ต.ละงู และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในนามพรรคประชาธิปัตย์

  เบอร์ 2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ อดีตนายก อบจ.สตูล ทีมสตูลสันติธรรมปัจจุบัน

  เบอร์ 3 นายนาวี พรหมทรัพย์ ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 4 นายซอลีฮีน อิสมาแอล ทีมเพื่อไทยอนาคตสตูล

12.จังหวัดสงขลา 

  เบอร์ 1 นายจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์ ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2 พันเอก(พิเศษ) สุชาติ จันทรโชติกุล ทีมสงขลาประชารัฐ

  เบอร์ 3 นายไพเจน มากสุวรรณ์ ทีมพรรคประชาธิปัตย์

  เบอร์ 4 นางภัทรวรรณ ขำตรี ทีมเพื่อสังคม

13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  เบอร์ 1  นายวิเชียร จันทร์บัว (ทนายแก้ว) ทนายความและกรรมการบริหารสาขาพรรคชาติพัฒนา จ.สุราษฎร์ธานี

  เบอร์ 2  นายชุมพล กาญจนะ อดีต ส.ส.สุราษฎร์ธานี ในนามพรรคประชาธิปัตย์

  เบอร์ 3 นายมนตรี เพชรขุ้ม อดีตนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี และอดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค ภูมิใจไทย ลงสมัครในนามอิสระ 

  เบอร์ 4  นายสรรเสริญ ฤกษ์อุไร ในนามอิสระ

  เบอร์ 5 นางจิรวรรณ สารสิทธิ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ

  เบอร์ 6 นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว อดีตกำนัน ต.ทุ่งกง

  เบอร์ 7 นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ ในนามคณะก้าวหน้า

14.จังหวัดยะลา 

  นายมุขตาร์ มะทา อดีตนายก อบจ.ยะลา ทีมยะลาพัฒนา

  นายอับดุลลาเตะ ยากัด อดีตผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายก อบจ.ยะลา และสมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เขต 2 จ.ยะลา เมื่อปี 2544 ทีมยะลาประชารัฐ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule
มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท.1 ลงนามระเบียบ มท. ว่าด้วยทุนส่งเสริมกิจการ อบต. ให้…

schedule
“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

ปากเกร็ด จัดแถลงข่าวประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ชวนแต่…

schedule
ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมและสัมมนาทา…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]