close

หน้าแรก

menu
search

อปท.อยุธยา ร่วมวงคุย สตง.-จังหวัด วางหลักเกณฑ์ช่วยโควิด แบบไม่ถูกเช็คบิลตามหลัง

schedule
share

แชร์

 ผู้นำ อปท.อยุธยา ยกทีมปรึกษา สตง.และจังหวัด สรุปแนวทางช่วยเหลือห้ามจ่ายซ้ำซ้อนหน่วยงานอื่น ใช้จ่ายเงินสะสมต้องแจ้ง ผวจ.ก่อน

  วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 เพจสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ข้อสรุปจาก ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ.พระนครศรีอยุธยา นำโดยนายคุณพจน์ แพรดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว ในฐานะประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมตัวแทน อปท.อื่นรวม 20 คน ที่ได้เดินทางไปร่วมรับฟังการพิจารณาตอบข้อหารือจากผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากที่เคยส่งหนังสือหารือแนวทางปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   

  โดยหลังจากได้แนวทางการปฏิบัติจาก สตง. จึงเดินทางไปร่วมหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและท้องถิ่นจังหวัดฯ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้ อปท.ทั้งจังหวัดได้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เพื่อลดปัญหาการให้ความช่วยเหลือซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น และลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ นายธงชัย คุ้มชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธนู อ.ภาชี รวบรวมข้อสรุปของการหารือดังกล่าวไว้เป็นประเด็นดังนี้

  1. การมอบเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นผิดระเบียบ ไม่สามารถทำได้ อปท.ต้องตรวจสอบคุณสมบัติ และกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นแล้วถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
  2. การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในบ้านไม่มีเลขที่ ให้ยึดตามทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่เป็นหลัก
  3. การใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ในการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ควรทำหนังสือเพื่อทำความตกลงการใช้จ่ายเงินสะสมกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดระเบียบ
  4. อปท.ทั้งจังหวัดควรร่วมกันกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือผ่านการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือฯ ก่อนออกประกาศความช่วยเหลือ เพื่อให้ความช่วยเหลือมีแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด และลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule
มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท.1 ลงนามระเบียบ มท. ว่าด้วยทุนส่งเสริมกิจการ อบต. ให้…

schedule
“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

ปากเกร็ด จัดแถลงข่าวประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ชวนแต่…

schedule
ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมและสัมมนาทา…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]