close

หน้าแรก

menu
search

อบต.พลับพลาไชย ร่วมสืบสานเศรษฐกิจพอเพียง ใน “โครงการ ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

schedule
share

แชร์

  วันที่ 6 ธันวาคม 2562  ที่ศูนย์เรียนรู้ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการประกวดกระบือสวยงาม การสาธิตวิธีการทำนาแบบดั้งเดิม ได้แก่ ลงแขกเกี่ยวข้าว การนวดข้าวโดยใช้กระบือ การตำข้าวเม่า เพื่อร่วมกันสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  นายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พลับพลาไชย ตัวแทน ชาวตำบลพลับพลาไชย กล่าวว่า พื้นที่ตำบลพลับพลาไชยในอดีตเคยมีการเลี้ยงกระบือกันแทบทุกหลังคาเรือน เพื่อใช้เป็นแรงงานในไร่นาใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยใส่พืชผล หรือเมื่อจำเป็นก็จำหน่ายเป็นรายได้ ปัจจุบันปริมาณกระบือในพื้นที่ลดลงอย่างมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนามีการใช้เครื่องจักร รถไถนา แทนการใช้แรงงานกระบือ จึงไม่ให้ความสำคัญกับกระบือเหมือนในอดีต 

  อบต.พลับพลาไชยเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ประสานขอสนับสนุนพันธุ์โค-กระบือจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง/และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำมาให้เกษตรกรยืมเพื่อผลิตลูก โดยได้ดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 ล่าสุดในปี 2561-2562 ได้รับสนับสนุนกระบือ รวมทั้งสิ้น จำนวน 125 ตัว ทำให้ปริมาณกระบือในพื้นที่เพิ่มขึ้น 

  ต่อมา อบต.พลับพลาไชยและกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือฯ ตำบลพลับพลาไชย ได้มีแนวคิดร่วมกันที่จะอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรมีการเลี้ยงและพัฒนาการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน เพื่อเป็นรายได้เสริมจากการเกษตรเชิงเดี่ยว และพัฒนาต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวนำรายได้เข้าสู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกร ผ่านโครงการธนาคารโค–กระบือ เพื่ออนุรักษ์วิถีการปศุสัตว์แบบดั้งเดิมและพัฒนาต่อยอดเป็นการท่องเที่ยว เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งและเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์ ควบคู่กับอาชีพการเกษตรเดิม ลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เมืองเบตง รณรงค์งดช่วยขอทาน

เมืองเบตง รณรงค์งดช่วยขอทาน

รองนายกฯ เมืองเบตง นำทีม สท. – พม.ยะลา ลงพื้นที่รณรงค์จ…

schedule
นครสุราษฎร์ พัฒนาศักยภาพสูงวัยสู่สังคม Active Aging

นครสุราษฎร์ พัฒนาศักยภาพสูงวัยสู่สังคม Active Aging

นายกฯ เล็ก เมืองร้อยเกาะ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่…

schedule
ทม.น่าน เปลี่ยน “ขยะกระทง” สู่ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

ทม.น่าน เปลี่ยน “ขยะกระทง” สู่ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

ทม.น่าน จับมือ รร.ในสังกัด ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในมิต…

schedule
นครยะลา ยกระดับสู่ Smart City เต็มรูปแบบ ก้าวสำคัญท้องถิ่นชายแดนใต้

นครยะลา ยกระดับสู่ Smart City เต็มรูปแบบ ก้าวสำคัญท้องถิ่นชายแดนใต้

เทศบาลนครยะลา แถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์มการจัดการเมืองอัจ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]