close

หน้าแรก

menu
search

อบจ.สกลนคร สภาฯ ล่ม!!! มีคนเข้าประชุมแค่ 11 คน อนุมัติงบประมาณมีปัญหา ประธานสภาฯ ระบุ ถ้าไม่ครบองค์ซ้ำรอบ 3 เตรียมเสนอ ผู้ว่าฯ ยุบสภา

schedule
share

แชร์

 ที่จังหวัดสกลนคร ได้มีรายงานข่าวจาก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สกลนคร โดยนายพินิตเมธ ทีฆธนานนท์ ประธานสภา อบจ.สกลนคร ได้เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบประมาณ ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ อบจ.สกลนคร ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 และระเบียบวาระที่ 7 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 เป็นต้น โดยทั้งหมดในระเบียบวาระการประชุม นายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร เป็นผู้ยื่นญัตติและจะเป็นผู้อภิปรายนำเสนอ อย่างไรก็ตามสมาชิกสภา อบจ.ฯ เข้าร่วมประชุมเพียง 11 คน ขาดประชุมอีก 14 คน ทำให้ไม่สามารถประชุมได้เพราะองค์ประชุมไม่ครบ

  โดยนายพินิตเมธ ทีฆธนานนท์ ประธานสภา อบจ.สกลนคร เปิดเผยว่า ขั้นตอนต่อไปก็จะมีการเชิญสมาชิก อบจ.เข้าร่วมประชุมใหม่ เพื่อพิจารณาญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีจำนวนเงินสูงถึง 927 ล้านบาท

  ทั้งนี้ ฝ่ายกิจการสภา อบจ.สกลนคร นายพินิตเมธ ทีฆธนานนท์ ประธานสภา อบจ.สกลนคร นายโสวัฒน์ ลาวัณย์ รองประธานสภาฯ น.ส.รุ่งนภา ทุมมาจันทร์ ผอ.กองกิจการสภา อบจ.สกลนคร และฝ่ายนิติกร ร่วมกันตรวจสอบรายชื่อ ส.อบจ.ที่เข้าร่วมประชุมสภา และที่ขาดประชุม โดยตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปลายปี 2561 จนกระทั่งปัจจุบัน รวม 4 ครั้ง เพื่อหารายชื่อ ส.อบจ.ที่ขาดประชุมติดต่อกันรวม 3 ครั้ง เพื่อจะทำให้ ส.อบจ.ผู้นั้นพ้นจากสมาชิกภาพ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขาดการประชุมครบ 3 ครั้ง จึงไม่มี ส.อบจ.รายใดพ้นจากตำแหน่ง ส.อบจ. และไม่ทราบเหตุผลที่ไม่เข้าร่วมประชุม แต่เห็นว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เพราะการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต้องสะดุดลง ส่วนการประชุมครั้งต่อไป ถ้าไม่ครบองค์ประชุมอีกครั้ง ก็จะเรียกประชุมซ้ำเป็นรอบที่ 3 หากยังไม่เป็นผล ก็จะมีการเสนอต่อ ผวจ.สกลนคร เพื่อให้มีการยุบสภาต่อไป

  ด้าน นายหลักชัย หาญมนตรี อดีต สจ.สกลนคร 5 สมัย กล่าวว่า ในเรื่องนี้ส่วนตัวเข้าใจท่านสมาชิกฯ ที่ไม่เข้าประชุม คงมีเหตุผลของตัวเอง แต่เหตุและผลของท่านนั้นต้องนำเข้าไปพูดในสภาฯ ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของท่าน ก็ต้องแสดงให้เต็มที่ มีเวทีให้แสดงแต่ไม่แสดง กลับไปแสดงนอกเวทีแล้วจะให้พี่น้องชาวบ้านท่านผู้ชมคิดอย่างไร จะรู้จะเข้าใจว่าจุดดีจุดด้อยของงบประมาณอยู่ตรงไหน เล่นฟุตบอลฝ่ายหนึ่งเล่น 11 คน อีกฝ่ายเล่น 14 คน มันได้เปรียบเห็นชัดๆ แต่ฝ่ายที่มี 14 คน ไม่ยอมลงสนามแล้วจะโทษใคร

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

อบจ.ฉะเชิงเทรา หารือแก้ปัญหามวลน้ำเค็มที่ไหลทะลักเข้าสู…

schedule
ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสาดน้…

schedule
เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยาร่วมกับเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ไ…

schedule
อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย เปิดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ระด…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]