close

หน้าแรก

menu
search

อบจ.สกลนคร ซื้อรถยนต์มอบ รพ.สต. 19 คัน

schedule
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (อบจ.) จัดพิธีส่งมอบรถยนต์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัด อบจ.สกลนคร ตาม “โครงการจัดหายานพาหนะประเภทรถยนต์ในการเยี่ยมบ้านและใช้ในการติดต่อราชการ” จำนวน 19 คัน โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและสมาชิกสภา อบจ.สกลนคร ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพิธีส่งมอบในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง เพื่อเดินหน้ายกระดับ รพ.สต.ยุคใหม่ ให้เข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพให้พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็ว

          นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ กล่าวว่า การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. สู่ อบจ. ที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะช่วยสร้างความคล่องตัวในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมศักยภาพในการดูแลพี่น้องประชาชนด้านสาธารณสุขขั้นปฐมภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ อบจ. ได้จัดซื้อรถให้กับ รพ.สต. ที่ยังไม่ได้รับรถ และกล่าวเสริมว่า อบจ. กำลังทยอยดูแลการทำงานของ รพ.สต. ตลอดจนบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทั่วถึง

          ขณะที่ ดร.ชูพงศ์ คำจวง กล่าวว่า อบจ.สกลนคร มีภารกิจดูแลประชาชนในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น สุขภาพ การส่งเสริมอาชีพ โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา โดยในโอกาสนี้ อบจ. ได้รับการถ่ายโอน รพ.สต. จำนวน 149 แห่ง จากทั้งหมด 168 แห่งทั่วจังหวัดสกลนคร คิดเป็น 90% ของพื้นที่ ซึ่งเป็นภารกิจดูแลสุขภาพผู้ป่วยขั้นปฐมภูมิ ร่วมกับ รพ.สต. สาธารณสุขจังหวัด และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          ทั้งนี้ อบจ. ได้เล็งเห็นถึง ความเดือดร้อนของ รพ.สต. และพี่น้องประชาชน จึงได้จัดสรรงบประมาณของ อบจ. จำนวน 17 ล้านบาท ในการจัดซื้อยานพาหนะ วันนี้เราได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสภา อบจ.สกลนคร เพื่อจัดซื้อรถ 4 ประตู จำนวน 19 คัน เพื่อมอบให้กับ รพ.สต. ในสังกัดที่ยังไม่ได้รับรถ เพื่อไว้ใช้ในภารกิจออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยและนำผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล เพื่อให้สุขภาพอนามัยผู้ป่วยดีขึ้น

          สุดท้าย การดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนคือสิ่งสำคัญ ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

อบจ.ฉะเชิงเทรา หารือแก้ปัญหามวลน้ำเค็มที่ไหลทะลักเข้าสู…

schedule
ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสาดน้…

schedule
เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยาร่วมกับเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ไ…

schedule
อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย เปิดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ระด…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]